Toolbox spoedzorg op de post

Deze toolbox bevat informatie en het instructiemateriaal over de spoedzorg op de huisartsenpost. Deze is bedoeld voor opleidingscoördinatoren en managers van deze posten. Je bent vrij de materialen naar eigen inzicht te gebruiken op de post. De materialen zijn zo gemaakt dat ze ook makkelijk aan te passen zijn voor de eigen situatie.

Uitgangspunten

Het onderwijs over spoedzorg bereidt de aios voor op het handelen bij spoedeisende situaties. Zowel in de dagpraktijk als buiten kantooruren op de huisartsenpost.

Gezamenlijk-beeld-spoedzorg
Spoedzorg binnen de huisartsopleiding (PDF)

In deze folder lees je meer over de uitgangspunten en kaders van de spoedzorg binnen de huisartsopleiding.

Download

Leidraad diensten spoedzorg

In de Leidraad diensten spoedzorg zijn de afspraken voor het leren dienstdoen door aios op de huisartsenpost vastgelegd. De Leidraad is eind 2022 vernieuwd. In de video leggen we uit wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Introductie op de post

Om ervoor te zorgen dat het starten met het leren dienstdoen op de post soepel verloopt zijn een aantal ondersteunende materialen ontwikkeld. Je kunt ze hieronder downloaden en bekijken.

Video | Aios op de huisartsenpost

In deze video worden de verschillende rollen die een huisarts heeft op de huisartsenpost toegelicht.

Video | Consultvoering op de huisartsenpost

In deze video zie je hoe consultvoering op een huisartspost plaatsvindt. De video kan gezamenlijk gekeken worden tijdens de startbijeenkomst op de post of als voorbereiding vooraf.

Rollen en organisatie

In een serie van 6 folders geven we een beschrijving van het doel, de belangrijkste onderdelen en de verschillende rollen die je tegenkomt op de post. We leggen ook uit hoe de huisartsenpost georganiseerd is.

Patiëntenvoorlichting

Het is belangrijk dat patiënten weten dat ze te maken hebben met een huisarts in opleiding en dat ze goed worden voorgelicht over bijvoorbeeld het filmen van een consult of het gebruik van de meekijkmodule. Hieronder vind je voorlichtingsfolders voor patiënten die je uiteraard kunt aanpassen aan je eigen situatie.

Voor opleiders

Onderstaande folders zijn bedoeld voor opleiders wiens aios dienstdoet op de post. Ze geven meer informatie over het superviseren op afstand en de voortgangsgesprekken tijdens het dienstdoen op de post.

Templates en beeldmateriaal spoedzorg

Met onderstaande basistemplates, iconen en logo’s kun je zelf aanvullende communicatiemiddelen maken voor het dienstdoen op de post.