Scholing opleiders

Opleiden is een vak apart. De huisartsopleiding heeft de professionalisering van opleiders dan ook hoog in het vaandel staan. Opleiders volgen een lokaal scholingsprogramma gericht op de activiteiten die ze als opleider uitvoeren.

Introductiecursus

Als aspirant-opleider volg je eerst een korte introductiecursus. Daarna neem je deel aan de koppelingsprocedure. Ben je gekoppeld? Dan ben je opleider zodra de eerstejaars aios in je praktijk start. De scholing die je vervolgens krijgt via het instituut is actief en praktisch en gaat uit van de activiteiten die je als opleider uitvoert.

Scholingsplan

De instituten streven naar scholing die je zo goed mogelijk ondersteunt in je rol als opleider en direct toepasbaar is in de eigen praktijk. Daarom is de scholing gekoppeld aan de verschillende activiteiten die je als opleider uitvoert. In het scholingsplan zijn zes thema’s onderscheiden die overeenkomen met de hoofdactiviteiten van opleiders:

  • Eigen expertise overdragen
  • Een leeromgeving van de praktijk maken
  • Inhoudelijk begeleiden
  • Toetsen en beoordelen van de aios
  • Begeleiden van het leerproces van de aios
  • Persoonsgericht begeleiden

Individueel OpleidingsPlan

Competentiegericht

Het scholingstraject van de opleider is competentiegericht van opzet net als de opleiding van de aios. Je raakt hierdoor als opleider vertrouwd met deze manier van leren en opleiden – bijvoorbeeld door zelf eens een IOP op te stellen. In voortgangsgesprekken wordt stilgestaan bij de vorderingen en worden persoonlijke leerdoelen geformuleerd en praktische afspraken gemaakt. Feedback van de opleider aan het instituut is natuurlijk onderdeel van het gesprek.

Downloads

Vragen en contact

Heb je een vraag over scholing voor opleiders? Neem dan contact op met je opleidingsinstituut.