Thema’s en KBA’s

De huisartsopleiding is erop gericht om jou als aios alle competenties te laten verwerven die nodig zijn om een goede en bekwame huisarts te zijn. Maar competenties als medisch handelen, communicatie of samenwerken zijn abstracte, algemene begrippen en soms lastig te vertalen naar de dagelijks praktijk. Daarom is de opleiding ingericht aan de hand van 10 opleidingsthema’s en bijbehorende kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s).

Kenmerkende Beroeps Activiteit

10 opleidingsthema’s

Je leest meer over ieder thema, de bijbehorende KBA’s en eventueel bijbehorend landelijk onderwijs op de pagina van ieder thema.

Schermafbeelding 2021-06-15 om 15.00.16
Brochure thema's en KBA's (PDF)

In de brochure thema’s en kba’s wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de KBA’s die bij een thema horen en aangegeven bij welk competentiegebied een KBA hoort.

Download

Over thema’s en KBA’s

De thema’s en KBA’s zijn concreter en praktijkgerichter dan de competenties. Ze maken het makkelijker om te benoemen wat een aios moet leren. Niet alleen alle competenties, maar ook de vaardigheden die een aios moet leren zijn verweven in de thema’s en KBA’s.

  • Een thema omvat een samenhangend geheel van klachten en/of aandoeningen en vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg.
  • Ieder thema heeft een eigen set KBA’s. Een KBA is een beschrijving van een handeling die een aios moet kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld “de aios verheldert de hulpvraag” als het gaat om korte-episodezorg.
  • In de KBA’s zijn alle competenties die een huisarts nodig heeft verweven, maar wel binnen de context van het thema en de KBA. Zo betekent de competentie communicatie iets heel anders in een spoedeisende situatie dan tijdens een regulier consult in de huisartsenpraktijk.
  • De vaardigheden zijn de handelingen en verrichtingen die nodig zijn om een kba uit te kunnen voeren. Zo moet je voor de KBA “behandelt, controleert  en  organiseert de zorg voor patiënten met diabetes,  HVZ en astma/COPD” van het thema chronische zorg over de vaardigheid “30-minuten bloeddrukmeting” beschikken.

Gerelateerd aan deze pagina