logo huisartsopleiding nederland

ComBel

Met de competentiebeoordelingslijsten (ComBeLs) onderbouwen opleiders en docenten / begeleiders hun oordeel over de aios. 

 

De ComBeLs bestrijken de zeven competentiegebieden uit het competentieprofiel van de huisarts: vakinhoudelijk handelen, communicatie (met patiënt), samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, wetenschap en onderwijs en professionaliteit. Ieder competentiegebied omvat verschillende competenties en van elke competentie zijn de indicatoren voor de beoordeling omschreven.

 

Voor wie

De opleider/docent vult de lijst in aan de hand van zoveel mogelijk directe observaties. Ook de aios kan een eigen exemplaar van de ComBeL passend bij de stage en beoordelaar invullen.

 

Wanneer

De ComBeL ligt ter tafel tijdens het voortgangsgesprek. Eventuele verschillen worden besproken en geanalyseerd. 

 

ComBels voor huisartsopleiders (jaar 1 en 3) en stage-opleiders (jaar 2):

 

 

ComBels voor docenten: