logo huisartsopleiding nederland

Vrijstelling

Opleiden is maatwerk. Bij de opleiding tot huisarts bestaat de mogelijkheid vrijstelling aan te vragen voor sommige onderdelen van de opleiding.

 

Die vrijstelling valt onder de noemer ‘individualisering opleiding’. De mogelijkheden voor vrijstelling – ofwel het verkorten van de opleidingsduur - zijn verruimd sinds 1 januari 2015 (bij de inwerkingtreding van het gewijzigde Kaderbesluit en Besluit huisartsgeneeskunde 2009). Het hoofd van je opleidingsinstituut bepaalt of je voor vrijstelling in aanmerking komt. Vrijstelling is alleen mogelijk op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC’s). 

 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor vrijstelling zijn:

 

  • je moet als arts ervaring hebben opgedaan in een RGS-erkende instelling;
  • de minimumduur van die ervaring is 26 weken fulltime.

 

Er gelden ook nog andere regels en voorwaarden

 

Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je vrijstelling aanvragen voor:

  • de stage chronische ziekten en complexe problematiek (3 maanden);
  • de stage psychiatrische ziekten en psychosociale problematiek (3 maanden)
  • de klinische stage (6 maanden).

 

Heb je meer en langere ervaring, dan kun je voor meer onderdelen vrijstelling aanvragen

 

Andere situaties

Als je minimaal 26 weken fulltime ervaring hebt opgedaan als arts bij een erkende huisartsopleider in een erkende huisartsopleidingspraktijk, kun je ook voor vrijstelling in aanmerking komen. Het hoofd van de opleiding bepaalt dit, op basis van je ervaring, de verworven competenties en de daarbij behorende opleidingsaspecten.

 

Verder lezen     

Op website van de CGS staat uitgebreidere informatie over individualisering van de huisartsopleiding. Aan te raden is de informatie op de website van de CGS te lezen.