logo huisartsopleiding nederland

Aanvragen

Indienen van de aanvraag tot vrijstelling. 

 

Een aanvraag tot vrijstelling kan vanaf het moment van toelating tot de huisartsopleiding schriftelijk bij het hoofd van het opleidingsinstituut worden ingediend, vergezeld van de benodigde bewijsstukken

 

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. De procedure en de termijnen waarbinnen de aanvraag gedaan moet worden ontvangt u van het opleidingsinstituut na toelating. 

 

Dringend aangeraden wordt om alvast van iedere werkplek op grond waarvan vrijstelling wordt gevraagd de volgende bewijsstukken te verzamelen: 

 

1. Een verklaring van de medisch eindverantwoordelijke (arts/specialist) van de betreffende afdeling waarin duidelijk beschreven:

 

 • De inhoud van de werkzaamheden.
 • Een omschrijving van de verworven competenties( zie boven: maak eventueel gebruik van de ComBel voor de betreffende stage ).
  D
  e aard van de aanstelling (functie en afdeling).
 • De omvang van de aanstelling (fulltime/parttime).
 • De periode (begin- en einddatum) van de aanstelling.
 • De erkenning als opleidingsinrichting ten tijde van de aanstelling (kopie erkenningsbesluit)

 

Zelf opgestelde verklaringen gelden niet als bewijsstuk. Aanvragen waarvan gegevens of bewijsstukken ontbreken, worden niet in behandeling genomen.

 

2. Een beschrijving van de aios:

 

 • Van de wijze waarop de verworven competenties, tijdens de werkervaring opgedaan, onderhouden zijn als de werkervaring dateert van meer dan 5 jaar geleden gerekend vanaf de start van de opleiding. 
 • Van de lopende werkzaamheden die verricht worden in de periode tot de start van de opleiding en die de aios wil aandragen voor een vrijstelling. Deze werkzaamheden vermeldt de aios op het aanvraagformulier met de tot dan toe beschikbare bewijstukken. De ontslagbrief met de datum van uitdiensttreding levert de aios dan direct bij aanvang van de opleiding in op het aios secretariaat van de huisartsopleiding.

 

Mocht u menen in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de opleidingsperiode in de huisartspraktijk bijvoorbeeld doordat:

 

 • U de opleiding militair arts of een andere specialistenopleiding heeft gevolgd.
 • U ervaring hebt opgedaan in een opleidingspraktijk bij een erkende huisartsopleider (ComBeL) onder verantwoordelijkheid van een erkend opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde.

 

Neemt u dan contact op met het secretariaat van het opleidingsinstituut.

 

Raadpleeg zo nodig de rubriek 'Veelgestelde vragen' op de website van de KNMG.