logo huisartsopleiding nederland

Procedure

Procedure na indienen aanvraag. 

 

Verwerking van de aanvraag 

  1. Het secretariaat verzamelt de aangeleverde formulieren, bewijsstukken en eventuele correspondentie hierover. 
  2. Het hoofd of de door hem gemandateerde medewerker beoordeelt de aangevraagde vrijstellingen en formuleert een voorstel aan de aios over de vrijstellingen die voorlopig zal worden toegekend.
  3. De aios ontvangt een voorstel over de vrijstellingsaanvraag die voorlopig zal worden toegekend.

 

Er zijn twee situaties mogelijk:

De voorlopig toegekende vrijstellingsaanvraag is conform de door de aios ingediende aanvraag.

De voorlopig toegekende vrijstellingsaanvraag komt niet overeen met de ingediende aanvraag.

 

  1. Besluitfase (moment 1)
  • Indien akkoord ondertekent de aios de aanvraag.
  • Indien niet akkoord volgt een gesprek tussen de aios en het hoofd of de door het hoofd gemandateerde medewerker.

 

Mocht dit niet tot overeenstemming leiden dan wordt schriftelijk vastgelegd waar de verschillen uit bestaan.

 

Tijdens het eerste en tweede voortgangsgesprek bespreekt de aios de voorlopig toegekende vrijstellingen met de opleider en de groepsbegeleiders. Doel van de bespreking is om in te schatten of de aios de voor de vrijstelling noodzakelijk competenties inderdaad bezit: opleider en groepsbegeleider geven aan of zij argumenten hebben om de voorlopige vrijstelling niet in een definitieve om te zetten. Zij specificeren hun argumenten. 

 

Direct na het tweede voortgangsgesprek (bij voorkeur in maand 6 van de opleiding) maakt de aios gemotiveerd kenbaar of hij/zij wil afwijken van de voorlopig toegekende vrijstellingen (vrijstelling intrekken of extra aanvragen).

 

Beslissing Hoofd 

Na de 2e voortgangsbespreking stelt het hoofd van de opleiding de vrijstellingen definitief vast en wordt het IOS van de aios hierop bijgesteld. De aios informeert (conform art. B10 lid 4 Kaderbesluit) de RGS over het gewijzigde IOS (uploaden in Mijn RGS).