Minister van VWS lanceert campagne THE NEXT LEVEL DOKTER

28 september 2023

Om artsenberoepen midden in de samenleving steviger op de kaart te zetten heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers de promotie- en informatiecampagne ‘THE NEXT LEVEL DOKTER’ gelanceerd. De campagne is erop gericht studenten geneeskunde en basisartsen te inspireren zich te oriënteren op een artsenberoep buiten het ziekenhuis en daarvoor te kiezen. Bijvoorbeeld voor het beroep huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, verslavingsarts, forensisch arts of vertrouwensarts.

Initiatiefnemers

Opleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis – waaronder Huisartsopleiding Nederland – zijn samen met SBOH de initiatiefnemers van de campagne. Diverse werkgevers zoals GGD GHOR, studenten, aiosverenigingen, beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen hebben meegedacht en ondersteunen de campagne. VWS maakt de campagne financieel mogelijk.

Voldoende goed opgeleide artsen in buurten en wijken

Kees Esser, voorzitter Raad van Bestuur SBOH: “We verplaatsen steeds meer zorg naar buiten het ziekenhuis. Toch lijkt de opleiding geneeskunde nog steeds één grote reclamecampagne te zijn voor werken als arts in het ziekenhuis. Dat moet anders. Want voor het waarborgen van goede zorg zijn veel goede artsen nodig. Artsen die in de wijken verschil maken voor jong en oud. Daarom zetten we deze prachtige artsenberoepen buiten het ziekenhuis nu samen met de opleidingen steviger op de kaart. Dat doen we onder andere met deze campagne, die weer onderdeel is van ons actieplan ‘tegengaan artsentekort’.”

Over de campagne THE NEXT LEVEL DOKTER

In de campagne staat de dokter midden in de samenleving centraal. Dat is de NEXT LEVEL DOKTER. Deze dokter is actief in de wijk, komt ‘binnen’ bij mensen, beweegt zich in hún omgeving en kan in diverse momenten van hun leven een rol spelen. Van jong tot oud. Deze dokter kijkt naar de mens in zijn totaliteit en werkt samen met anderen aan de gezondheid van mensen en de samenleving. De campagne bestaat uit drie bouwstenen:

  1. Een reclamecampagne om studenten geneeskunde en basisartsen te triggeren naar het online next level dokter platform te gaan. Via socials, advertenties in vakmedia, beurzen en on site acties op medische faculteiten.
  2. Een online platform thenextleveldokter.nl met een lefwijzer, een leuke korte test of een artsenberoep buiten het ziekenhuis iets voor je kan zijn en met informatie over artsenberoepen buiten het ziekenhuis en de bijbehorende medische vervolgopleidingen. Met video’s van next level dokters die aangeven welke vragen zij hadden en waarom zij voor hun bijzondere beroep hebben gekozen.
  3. Next level coaches die via het online platform laagdrempelig te benaderen zijn en vragen beantwoorden en persoonlijk advies geven over de oriëntatie op en keuze voor een artsenberoep buiten het ziekenhuis.

Actieplan ‘tegengaan artsentekort’

Naast het stevig op de kaart zetten van artsenberoepen buiten het ziekenhuis is in dit actieplan is ook aandacht voor: onderzoek & analyse onder andere naar gelijke beloning van artsen in opleiding (aios) en niet in opleiding (anios) binnen en buiten het ziekenhuis en het onderzoek onder het reservoir van basisartsen. Daarnaast stimuleert SBOH de dialoog in het zorg- en onderwijsveld over het opnemen van artsenberoepen buiten het ziekenhuis in de curricula en coschappen van de geneeskundeopleiding en over de aansluiting van het artsenvak en de medische vervolgopleidingen op de gezondheidszorgvraag van vandaag en morgen.

THE-NEXT-LEVEL-DOKTER-2
Meer informatie en campagnematerialen

Wilt u meer weten, materiaal van de campagne opvragen (zoals folders of een banner voor op uw website) of next level dokter-ambassadeurs uitnodigen om te spreken? Neemt u dan contact met ons op via communicatie@sboh.nl.