Differentiatie Beheer en beleid

De eerstelijnszorg verandert. Dit vraagt om een actieve houding van de huisarts. Bijvoorbeeld bij de transities van de jeugdzorg en de zorg die voortvloeit uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar ook maar ook bij de overgang van zorg van de tweede naar de eerste en nuldelijn en de veranderingen in financiering. Daarom is er een groeiende behoefte aan huisartsen die laten zien hoe belangrijk de betrokkenheid van huisartsen is in het haalbaar maken van veranderingen in de zorg. Voor enthousiaste huisartsen die actief willen deelnemen aan innovaties is deze differentiatie bij uitstek een mogelijkheid zich hierin te ontwikkelen.

Inhoud

In deze differentiatie leer je op verschillende niveaus naar de zorg kijken. De huisartsvoorziening is geen eiland op zich en wordt beïnvloed door ontwikkelingen en beleid op verschillende niveaus. Het is belangrijk om daar zicht op te krijgen en meer tools in handen te hebben om vorm te geven aan medisch leiderschap. We verkennen managementconcepten en oefenen vaardigheden die ondersteunend zijn bij het ontwikkelen van innovaties: projectmanagement, leren van anderen, implementatiestrategieën. Uiteraard komen begrippen als populatiemanagement, certificering en leiderschap ook aan de orde.

Naast de onderwijsdagen zijn er, in overleg met de docenten, mogelijkheden tot korte stages bij een ondersteunende en of participerende organisaties in de zorgverlening; ROS (regionale ondersteuningsstructuur), huisartsenpost, zorgverzekeraar, gemeente, etc.

Opzet

De differentiatie bestaat uit 5 onderwijsdagen en 1 stage bezoek. De onderwijsdagen hebben de volgende thema’s:

  1. Visieontwikkeling en verandermanagement
  2. Kwaliteitsbeleid en projectmanagement
  3. Financieel-economisch beleid
  4. Netwerken en kennisbronnen
  5. (Inter-)Nationale ontwikkelingen en implementatie onderwijs differentiatie in carrière als huisarts.

Je kunt daarnaast in overleg met je docenten een korte stage volgen. De stage volg je bij een ondersteunende of participerende organisaties in de zorgverlening, zoals de regionale ondersteuningsstructuur, de huisartsenpost, de zorgverzekeraar of de gemeente.

Waar en wanneer

  • Instituut: huisartsopleiding LUMC
  • Locatie: huisartsopleiding LUMC
  • Looptijd: 6 maanden
  • Startdatum: de differentiatie start twee keer per jaar. In april en in oktober
  • Aantal deelnemers: maximaal 16

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door een docent vanuit de kaderopleiding Beleid en Beheer en een docent vanuit de Huisartsopleiding LUMC.

Vragen en contact

Neem voor vragen contact op met:

E-mail: a.van_egmond1@lumc.nl
Tel: 071 526 8656

Gerelateerd aan deze pagina