Differentiatie Diabetes Mellitus

Veel diabeteszorg wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Dat kan ertoe leiden dat je als aios soms minder diabetespatiënten ziet dan je zou willen. Het kan daardoor soms lastig zijn voldoende kennis en ervaring op te doen in diabeteszorg. Er zijn dan ook aanwijzingen dat sommige huisartsen diabetes niet meer goed kunnen behandelen. En dat terwijl het aantal patiënten met diabetes alleen maar toeneemt. Via de differentiatie diabetes mellitus zorg je dat jouw kennis over diabetes up-to-date is en ben je in staat om mensen met type 2 diabetes optimaal te behandelen.

Inhoud

In een doorsnee huisartspraktijk hebben ongeveer 120 mensen type 2 diabetes. Meer dan 85% van hen wordt in de huisartspraktijk behandeld. Type 2 diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in de eerste lijn. Volgens de NHG Standaard heeft iedere huisarts minimaal één keer per jaar een gesprek van ongeveer 20 minuten met een diabetespatiënt. Dan wordt in overleg het beleid vastgesteld waarbij je rekening moet houden met zowel de wensen van de patiënt als met de bij diabetes vaak aanwezige comorbiditeit en polyfarmacie. Goed samenwerken met de praktijkondersteuner is daarbij zeer belangrijk. Tijdens de 9 moduledagen van de differentiatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Leefstijlgeneeskunde en diabetische voet
 2. Indicatoren en feedback: hoe ga je daarmee om?
 3. Insulinetherapie
 4. De omvang van het probleem: hoe vaak komen complicaties voor?
 5. Rekening houden met de context bij coachen van zelfmanagement
 6. Diabetes en nierschade en therapieresistente hypertensie
 7. Hyperglykemie: medicamenteus beleid en statinegebruik en risicocommunicatie
 8. Samenwerken met de praktijkondersteuner
 9. Ketenzorg, microvasculaire complicaties en het diabetesjaargesprek

Opzet

De differentiatie bestaat uit 9 moduledagen. De meeste daarvan vinden plaats bij de huisartsopleiding van het UMCU in Zeist en 2 of 3 bijeenkomsten online. De differentiatie is primair gericht op leren in de praktijk, met gegevens uit de praktijk. Aios leren dus ook overzichten maken van de diabetespopulatie in hun opleidingspraktijk. De resultaten worden vergeleken met die van de andere deelnemers. Handelen op basis van beschikbare praktijkgegevens en/of wat uit de wetenschap bekend is daarbij leidend. Tijdens de differentiatie ga je een de slag met verschillende opdrachten en interactieve werkvormen:

 • Praktijkopdracht. Voor elke bijeenkomst voer je een praktijkopdracht uit. Die zijn bewust heel verschillend van opzet. Denk aan het uitnodigen voor een gesprek van drie echtparen, waarvan er steeds een insuline spuit. Of uitdraaien maken van allerlei aspecten van diabetes in de opleidingspraktijk. Met opleider en praktijkondersteuner afzonderlijk praten over hoe de opleider en de praktijkondersteuner samenwerken. De RIVM-site bestuderen of enkele artikelen lezen. Aios die differentiatie volgen, geven zonder uitzondering aan dat ze de opdrachten goed kunnen inpassen in hun werk. Soms vragen ze een paar uur extra tijd aan hun opleider.
 • Plenaire bespreking casuïstiek. Iedere bijeenkomst start met het plenair bespreken van diabetescasuïstiek die de aios tegen zijn gekomen.
 • Praktijkverbeterplan. Aios maken een zelf gekozen praktijkverbeterplan. Dat moet een project zijn waar patiënten aantoonbaar baat bij hebben, het hoeft niet origineel te zijn.

Waar en wanneer

 • Instituut: huisartsopleiding UMC Utrecht
 • Locatie: huisartsopleiding UMC Utrecht
 • Looptijd: een jaar
 • Startdatum: de differentiatie start vier keer per jaar. In maart, juni, september en in december
 • Planning: de online dagen worden afwisselend gepland op dinsdag, woensdag en donderdag
 • Aantal deelnemers: minimaal 6
 • Aanmelden: tot twee maanden vóór het begin van het derde opleidingsjaar.

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door vaste docent professor Guy Rutten en door diverse gastdocenten: de directeur van een POH-opleiding, drie praktijkondersteuners uit verschillende praktijken, de directeur van een zorggroep, verschillende kaderhuisartsen, een internist, een vasculair geneeskundige en een diabetesverpleegkundige.

Meer informatie

Vragen en contact

 

Huisartsopleiding UMC Utrecht
E-mail: info-huisartsopleiding@umcutrecht.nl
Tel: 088 756 9756

Guy Rutten
Professor emeritus of Diabetology in Primary Care
E-mail: g.e.h.m.rutten@umcutrecht.nl

Gerelateerd aan deze pagina