Differentiatie Huisarts en GGZ

Het aantal patiënten met psychosociale en psychische klachten neemt toe. Merk je dat je behoefte hebt aan verdieping van je kennis en vaardigheden, zodat je deze patiënten met soms ingewikkelde problematiek effectiever kunt begeleiden? Wil je meer weten over de zorg voor geestelijke gezondheid in de huisartspraktijk? En wil je je zekerder te voelen over je diagnostiek en begeleiding van deze patiënten? Volg dan de differentiatie huisarts en GGZ.

Inhoud

De differentiatie is opgebouwd aan de hand van vier lijnen:

 1. Gespreksvaardigheden: hoe maak je contact, leef je je goed in en zorg je voor een aandachtig en doelgericht gesprek? Met behulp van technieken uit de oplossingsgerichte gespreksvoering, de cognitieve gedragstherapie en de problem solving therapy werk je aan je consultvaardigheden. Je leert hoe je patiënten kunt stimuleren om eigen oplossingen te vinden.
 2. Diagnostische vaardigheden: het verdiepen en versterken van je klinische kennis, triagering, benutten van vragenlijsten en het vormen van een beeld van de patiënt en diens context.
 3. Effectief inschakelen van verschillende betrokkenen: hoe geef je de samenwerking met de POH-GGZ vorm? Hoe verwijs je goed door naar de generalistische of gespecialiseerde GGZ? Hoe ziet de sociale kaart er uit en hoe werk je samen met andere partijen, zoals de sociale wijkteams?
 4. Ontwikkelen van een eigen, overstijgende visie: zowel op de GGZ als de wijze waarop je wilt handelen en werken in een dynamisch en steeds veranderend werkveld.

Opzet

De differentiatie bestaat uit 8 onderwijsdagen verdeeld over een najaars- en een voorjaarsblok. Je kunt instromen bij aanvang van een blok. Een blok bestaat uit een tweedaagse en 2 losse onderwijsdagen. De werkwijze tijdens de onderwijsdagen is interactief en praktijkgericht. Er is daarbij ruimte voor casuïstiek, het oefenen van nieuwe vaardigheden, maar ook voor eigen inbreng, bijvoorbeeld in de vorm van referaten. Daarnaast ben je bezig met:

 • praktijkopdrachten
 • gespreksvaardigheden oefenen
 • verslagen maken aan de hand van eigen casuïstiek
 • een meeloopstage
 • eigen verdieping
 • een N=1 casus schrijven

Waar en wanneer

 • Instituut: huisartsopleiding UMC Groningen
 • Locatie: de onderwijsdagen vinden plaats in Zwolle
 • Looptijd: een voorjaars- en een najaarsblok
 • Startdatum: de differentiatie start twee keer per jaar. In maart en september
 • Planning: de onderwijsdagen worden gehouden op maandag en dinsdag
 • Aantal deelnemers: maximaal 15

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door mevrouw A.E. Heerdink (psycholoog) en de heer R. Arts (kaderhuisarts GGZ).

Vragen en contact

Hetty Post
Teamleider Fase 2
E-mail: h.c.post@umcg.nl
Tel: 050 361 6700

Gerelateerd aan deze pagina