Differentiatie palliatieve zorg

Iedere aios krijgt tijdens de opleiding te maken met het leveren van palliatieve zorg. Wil je je daarnaast verder verdiepen in de competenties die horen bij het begeleiden van patiënten in de palliatief-terminale fase? Dan kun je de differentiatie palliatieve zorg volgen. Onder leiding van een docentkaderhuisarts ga je dieper in op een breed scala aan onderwerpen rondom palliatieve zorg. Je leert actief aandacht te besteden aan de vier dimensies van palliatieve zorg: somatisch, psychisch, sociaal en spiritueel/zingeving. Daarnaast komen onderwerpen als praten over het einde van het leven, sterven bij verschillende culturen en de rouw bij kinderen aan bod.

Opzet van de differentiatie

De differentiatie bestaat uit het volgen van onderwijs en het opbouwen van een portfolio. Het onderwijs is verspreid over 6 onderwijsdagen. In de ochtend krijg je vakinhoudelijk onderwijs van gastdocenten en in de middag is er ruimte voor onderlinge consultatie, het bespreken van artikelen, houden van presentaties en het bespreken van de portfolio’s. Daarnaast vindt één onderwijsmiddag plaats in Hospice Bardo. En wordt er een dagdeel samen met speciale trainingsacteurs geoefend met het voeren van moeilijke gesprekken. Aios kunnen hierbij zelf thema’s en lastige situaties aandragen.

De aios houdt tijdens de differentiatie ook een portfolio bij. Hierin worden verslagen van opdrachten bewaard, maar bijvoorbeeld ook van het op ‘stage’ gaan bij een hospice, het meelopen met een SCEN-arts of het bijwonen van patiëntenbesprekingen van een palliatief consultteam.

Waar en wanneer

  • Instituut: huisartsopleiding Amsterdam UMC locatie AMC
  • Locatie: huisartsopleiding Amsterdam UMC locatie AMC
  • Looptijd: 6 maanden
  • Startdatum: de differentiatie start 2 keer per jaar. In april en in oktober
  • Planning: de onderwijsdagen worden gehouden op donderdag

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door docenten Jacqueline Bloemen en Wendy Wolfe.

Vragen en contact

Inhoudelijke vragen
Jacqueline Bloemen
Coördinator van de differentiatie
E-mail: j.c.bloemen@amsterdamumc.nl

Wendy Wolfe
Docent kaderhuisarts palliatieve zorg
E-mail: w.i.e.wolfe@amsterdamumc.nl

Praktische vragen
Büsra Zafer-Erdem
E-mail: b.a.zafer@amsterdamumc.nl
Tel: 020 566 4667

Gerelateerd aan deze pagina