Differentiatie Spoedzorg

De huisarts speelt een prominente rol in de spoedzorg. Heb jij feeling met spoedzorg en wil je je meer verdiepen in urgentiedenken, triage en de ABCDE-methodiek? En wil je daarnaast dieper ingaan op de wetenschappelijke onderbouwing en effectieve samenwerking binnen de spoedzorgketen? Volg dan de differentiatie Spoedzorg. Dan start jij jouw carrière als huisarts én spoedzorgspecialist met een groot regionaal netwerk.

Inhoud

Tijdens de differentiatie verdiep je je in de vakinhoudelijke, wetenschappelijke en organisatorische aspecten van spoedzorg. Je ontwikkelt jezelf op zowel theoretisch als praktijkvaardig vlak in het leveren van goede spoedzorg. Hierdoor voel je je zelfverzekerd en weet je hoe je in een levensbedreigende situatie adequaat kunt handelen. Het delen van ervaringen met medecursisten blijkt hierin enorm waardevol. Tijdens de differentiatie komen onder andere de volgende zaken aan bod:

 • Een breed aanbod aan interessante colleges op het gebied van spoedzorg, zoals hart- en vaatziekten, palliatieve zorg en kindergeneeskunde;
 • Complexe spoedcasuïstiek en Journal Clubs zijn standaard programmaonderdelen) binnen het onderwijs;
 • Het thema ‘Organisatie in de spoedzorg’ geeft een breed beeld van de spoedzorg, van HAP tot aan zorgverzekeraar. Het doen van stages draagt hieraan bij;
 • Je krijgt toegang tot digitale studiematerialen en je hebt de mogelijkheid om via diverse forums van gedachten te wisselen met andere aios over thema’s die op onderwijsdagen worden besproken;
 • Je verdiept je bekwaamheid op zelfgekozen terreinen door middel van een eigen leerplan.

Met de differentiatie Spoedzorg maak je dus een aanzienlijke verdiepingsslag op de basiskennis die je in de reguliere huisartsopleiding opdoet. Daarbij vergroot je jouw bekwaamheid als telefoonarts en bouw je een enorm netwerk op in de regio waar jij werkzaam bent. Dit geeft je een mooie basis om je carrière als huisarts en spoedzorgspecialist mee te starten.

Het filmpje staat in het teken van de ABCDE-methodiek die op één van de onderwijsdagen centraal staat.

Opzet

De differentiatie bestaat uit 5 onderwijsdagen. De dagen zijn goed te combineren naast de reguliere opleiding, ook voor parttimers. De differentiatie bestaat daarnaast uit 10 stages. Een aantal stages staat vast en een aantal is vrij in te vullen:

 • 3 verplichte diensten op de meldkamer;
 • 3 diensten met een Kaderhuisarts Spoedzorg (i.o.);
 • 4 stages mogen naar eigen inzicht worden ingevuld. Denk hierbij aan stages bij de SEH en de ambulance (first responder), het doen van extra diensten op de HAP, maar ook een congresbezoek of het volgen van een nascholing behoort tot de mogelijkheden.

De differentiatie kent een flexibele opzet met veel ruimte voor eigen invulling. Zo kun je ervoor kiezen de differentiatie uit te rollen over het gehele laatste opleidingsjaar. Ook jouw opleider wordt betrokken bij de differentiatie en jouw leerproces. Zo krijgt de opleider toegang tot het besloten deel van de website om mee te discussiëren op de forums. Daarnaast wordt de opleider uitgenodigd voor de ABCDE-training en het hieraan gekoppelde assessment.

Alumni differentiatie Spoedzorg

‘De kracht van deze differentiatie zit in de verdieping. Nu voel ik mij echt zelfverzekerd op het gebied van spoedzorg.’

spoed Dudok

Waar en wanneer

 • Instituut: Huisartsopleiding Erasmus MC
 • Locatie: Twee onderwijsdagen op Schola Medica te Utrecht, twee onderwijsdagen op het Erasmus MC Rotterdam en een onderwijsdag in Breda (HAP-bezoek)
 • Looptijd: 6 maanden
 • Startdatum: de differentiatie start twee keer per jaar. In maart en in september.
 • Planning: de onderwijsdagen vinden altijd plaats op woensdag.
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 16

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door een Kaderhuisarts Spoedzorg en expertdocenten.

Vragen en contact

Voor vragen kun je terecht bij:

Miriam Engelhard
E-mail: m.engelhard@erasmusmc.nl
Tel: 010 703 1891

Gerelateerd aan deze pagina