Differentiatie Zorg voor ouderen met complexe problematiek

De zorg voor kwetsbare ouderen verschuift steeds meer naar de 1e lijn. Ook de huisarts heeft hiermee in toenemende mate te maken. Dat is een hele uitdaging. Medisch inhoudelijk omdat veel standaarden niet of maar gedeeltelijk van toepassing zijn bij deze groep ouderen en het als huisarts interessant is echt weer te moeten dokteren. Maar daarnaast omdat veel gezondheidsproblemen niet op het terrein van de medicus liggen en het daarom essentieel is dat de huisarts een goede samenwerking heeft met andere zorgverleners.

Inhoud

In de differentiatie ouderengeneeskunde wordt aan medisch inhoudelijke onderwerpen en het werken in een netwerk rondom een oudere aandacht besteed. Het accent ligt op samenwerking en op het ontwikkelen van medisch leiderschap.

Opzet

In de nieuwe opzet van de differentiatie ouderengeneeskunde neem je gedurende 6 maanden deel aan de kaderopleiding ouderengeneeskunde. In deze gecombineerde differentiatie en kaderopleiding trekken huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde samen op. Dit interdisciplinaire onderwijs is zeer stimulerend. Het is verrijkend om uit verschillend perspectief een casus te bespreken. Bovendien leer je alvast wat de meerwaarde van een specialist ouderengeneeskunde in de 1e lijn is.
Belangrijk onderdeel van de differentiatie is het maken van een verbeterplan. Hierbij krijg je ondersteuning van je mentor en natuurlijk van je collegae aios.
In deze 6 maanden zijn er 6 onderwijsdagen met diverse onderwerpen.
Voor zover er onderwerpen zijn waar je je in wilt verdiepen die niet aan bod komen in de kaderopleiding gedurende je deelname, wordt samen met je mentor gezocht naar een andere invulling, om toch je kennis te vergaren.
Elke 6 maanden is er plaats voor 4 aios. Voorafgaand aan de plaatsing is er een gesprek met een mentor om de verwachtingen over en weer te bespreken.

Waar en wanneer

  • Instituut: huisartsopleiding LUMC
  • Locatie: de onderwijsdagen worden gegeven bij de huisartsopleiding LUMC. De stages kunnen mogelijk op een andere plek plaatsvinden
  • Looptijd: 6 maanden
  • Startdatum: in overleg
  • Planning: de onderwijsdagen vinden plaats op donderdag en/of vrijdag
  • Aantal deelnemers: maximaal 4

Docenten

Mentor en docent bij deze differentiatie is Shanti Brandon, kaderhuisarts Ouderengeneeskunde.

Vragen en contact

Voor vragen over de differentiatie ouderengeneeskunde kun je contact zoeken met Lettie van Egmond
Secretaresse huisartsopleiding jaar 2 en 3
E-mail: a.van_egmond1@lumc.nl
Tel: 071 526 8656

Gerelateerd aan deze pagina