Chronische zorg

Chronische zorg zal in de toekomst een steeds groter deel uitmaken van de taken van een huisarts. Patiënten worden ouder en meer zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn. Om deze toenemende zorgvraag aan te kunnen zal er meer nadruk komen te liggen op zelfmanagement, zorg op maat en innovatieve toepassingen als e-health.

Rol van de huisarts

Een deel van de patiënten met een chronische aandoening wordt door de huisarts zelf begeleid. Zorg voor patiënten met aandoeningen als diabetes, COPD, astma en hypertensie vindt meestal plaats binnen een zorgketen. Als huisarts ben je verantwoordelijk voor het medische beleid, maar heb je ook een belangrijke rol in het begeleiden van praktijkondersteuners.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema chronische zorg:

  • Behandelt, controleert en organiseert de zorg voor patiënten met diabetes, HVZ en astma/COPD.
  • Registreert, deelt data met medebehandelaars en stelt beleid bij.
  • Begeleidt en evalueert de zorg verleend door assistente en Praktijkondersteuner Huisarts.
  • Markeert het moment dat er sprake is van een chronische ziekte, die behandeling en controle behoeft.
  • Verleent en organiseert zorg na ontslag uit het ziekenhuis.
  • Behandelt en begeleidt patiënten met zeldzame ziekten.
  • Kiest – bij conflicterende richtlijnen – samen met de patiënt de meest passende behandeling.
  • Maakt gebruik van moderne communicatietechnieken (ICT).

Vaardigheden bij dit thema

Download het Framework voor het aanleren van vaardigheden die bij het thema chronische zorg horen. In het overzicht zijn per KBA’s de bijbehorende vaardigheden weergegeven.