Praktijkmanagement

Tijdens de huisartsopleiding kom je in aanraking met alle aspecten van het huisartsenvak. Daar hoort het managen van een praktijk en het zorgen voor jezelf als huisarts ook bij. Want een goede organisatie in de huisartsenpraktijk komt de patiëntenzorg ten goede. Het thema praktijkmanagement gaat over de huisartsenpraktijk als bedrijf. Binnen dit thema leer je over welke vaardigheden je moet beschikken om een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerend bedrijf.

Rol van de huisarts

Binnen het thema praktijkmanagement staat het concept shared leadership uit het Medical Leadership Competence Framework (MLCF) centraal. Het houdt in dat het tonen van leiderschap niet voorbehouden is aan mensen met een formele leiderschapsrol zoals de praktijkhouder zelf. Maar dat ook praktijkmanagers, praktijkmedewerkers en huisartsen die in dienst zijn bij een huisarts bijdragen aan management en leiderschap.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema praktijkmanagement:

  • Formuleert een persoonlijke en een praktijkvisie op de huisartsenzorg.
  • Stelt een verbeterplan op en voert dit uit.
  • Superviseert individuele praktijkmedewerkers bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen.
  • Levert een bijdrage aan de patiëntveiligheid door het melden, analyseren en afhandelen van patiëntveiligheidsproblemen.
  • Heeft inzicht in de financiering en bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk, declareert eigen verrichtingen en adviseert patiënten over de financiële consequenties van een medische behandeling/diagnostiek.
  • Vertegenwoordigt de opleidingspraktijk voor een specifiek thema in een multidisciplinair overleg.
  • Stemt de praktijkvoering en informatievoorziening af op de behoeften van de patiëntenpopulatie.
Opleidingsinnovatie

Verbreding en verdieping onderwijs praktijkmanagement

Praktijkmanagement is al sinds 2016 één van de 10 vaste opleidingsthema’s in de huisartsopleiding. Vanwege de behoefte van aios aan meer praktijkmanagement in het onderwijs, is het onderwijsaanbod voor praktijkmanagement uitgebreid. Onderwerpen als medisch leiderschap, weerbaarheid, timemanagement, een gezonde werk-privébalans en je toekomst als huisarts zijn opnieuw onder het licht gehouden en hebben een nieuwe of extra invulling gekregen. Dit nieuwe onderwijsaanbod heet de PROFclass.
Meer informatie over de PROFclass
Profclass - Beginscherm

Doelmatige zorg verlenen

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit, maar ook duur. In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen werkt Maastricht University met het Bewustzijnsproject aan voorbeelden om aios op te leiden in het maken van doelmatige keuzes. Ook binnen de huisartsenpraktijk is doelmatige zorgverlening belangrijk. Kijk voor meer informatie en praktische tools en trainingen waarmee je doelmatig leert denken en werken op www.bewustzijnsproject.nl.

Gerelateerd aan deze pagina