Preventie

Het doel van preventie is om te voorkomen dat gezonde mensen ziek worden. Ook het opsporen van ziekten in een zo vroeg mogelijk stadium is een vorm van preventie. Net als het voorkomen van complicaties bij bestaande ziekten. Huisartsen spelen een steeds grotere rol binnen de preventieve zorg.

Rol van de huisarts

De huisarts gaat in de toekomst een steeds actievere rol vervullen bij verschillende vormen van preventieve zorg. Dit vereist een andere kijk op zorg dan het huidige ziektegerichte werken. Het is hierin van belang dat je als huisarts een goed netwerk opbouwt en waar nodig de samenwerking opzoekt, waarbij de wijk een belangrijk oriëntatiepunt is.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema preventie:

  • Stelt, samen met een patiënt, een individueel zorgplan op ter preventie van een chronische ziekte.
  • Verkent op indicatie de leefstijl van een patiënt en bespreekt mogelijkheden tot verandering.
  • Adviseert over verschillende preventieve activiteiten.
  • Selecteert personen en patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico.
  • Voert programmatische preventie uit.
  • Bepaalt welke rol de huisarts heeft in een nieuw of bestaand preventieproject en voert deze uit.
  • Is betrokken bij de uitvoering van bevolkingsonderzoek zoals door de beroepsgroep met de overheid is overeengekomen en voert zijn aandeel hierin uit.
  • Brengt een erfelijke ziekte in de familie van een patiënt in kaart en bespreekt of screening of diagnostiek aan de orde is.
  • Bespreekt bij een bestaande kinderwens preventieve mogelijkheden voorafgaand aan een toekomstige zwangerschap.

Vaardigheden bij dit thema

Download het Framework voor het aanleren van vaardigheden die bij het thema preventie horen. In het overzicht zijn per KBA’s de bijbehorende vaardigheden weergegeven.

Gerelateerd aan deze pagina