Zorg voor het kind

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze groeien en ontwikkelen zich volop en dat heeft gevolgen voor de prognose van ziekte, het effect van een behandeling en de manier waarop je ziekte voorkomt. Daarnaast betekent een kind op consult in de meeste gevallen dat je ook te maken hebt met een ouder. Dit vraagt het nodige van een huisarts in de communicatie met zowel ouders als kinderen.

Rol van de huisarts

Bij de zorg voor kinderen en jongeren leveren huisartsen voornamelijk korte episode zorg. Het gaat dan vooral om lichamelijke klachten en aandoeningen of lichte opvoedkundige problematiek. Huisartsen werken daarbij vaak samen met scholen, jeugdartsen, psychologen en andere partners. Daarnaast speel je als huisarts bij kinderen een belangrijke rol als het gaat om preventieve zorg. Bijvoorbeeld bij het signaleren van overgewicht en het bevorderen van leefstijlveranderingen binnen het gezin.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema zorg voor het kind:

  • Voert een consult met een acuut ziek kind (leeftijd: 0-2 jaar).
  • Voert een consult met een kind met lichamelijke klachten (leeftijd: 3-10 jaar).
  • Voert een consult met een puber/adolescent (leeftijd: 11-23 jaar).
  • Maakt overgewicht bespreekbaar en begeleidt hierbij.
  • Signaleert problematische thuissituaties en begeleidt het gezin.
  • Schrijft medicatie voor aan kinderen.

Vaardigheden bij dit thema

Download het Framework voor het aanleren van vaardigheden die bij het thema zorg voor het kind horen. In het overzicht zijn per KBA de bijbehorende vaardigheden weergegeven.