Zorg voor patiënten met SOLK

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten. Patiënten met SOLK hebben klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij de klacht onvoldoende verklaard kan worden aan de hand van somatische of psychische oorzaken.

Rol van de huisarts

Bij patiënten met SOLK is het belangrijk dat je als huisarts erkent dat de klachten van jouw patiënt echt bestaan en dat je openstaat voor de manier waarop de patiënt met zijn klachten omgaat, deze beleeft en interpreteert. Je moet daarnaast om kunnen gaan met de gevoelens die SOLK kunnen oproepen bij jou als huisarts. Zoals onzekerheid of het gevoel niets te bieden te hebben.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema SOLK:

  • Stelt de werkhypothese SOLK, geeft uitleg en behandelt stapsgewijs.
  • Maakt gebruik van klachtenregistratie om patronen in klachten en beïnvloedende factoren te ontdekken.
  • Voert een verwijsgesprek met een patiënt met SOLK.
  • Bespreekt de gevolgen van de klachten voor de arbeidsparticipatie bij (dreigende) langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Biedt langdurige begeleiding en houdt de regie bij een patiënt met ernstige SOLK.