Doelstellingen huisartsopleiding.nl

De doelstellingen van de website vormen het kader voor mensen die content maken en publiceren voor huisartsopleiding.nl. Het gaat over welke content wel en welke content niet wordt gepubliceerd op de website van Huisartsopleiding Nederland.

Doel en doelgroep

Huisartsopleiding.nl geeft landelijke informatie over de huisartsopleiding:

 • geeft de huisartsopleiding en het huisartsenvak in Nederland een herkenbaar gezicht om zo de werving van nieuwe aios en opleiders te ondersteunen. Het laat zien wat de opleiding inhoudt en hoe je ervoor kunt solliciteren, alsook hoe en waarom je opleider kunt worden.
 • ontlast aios, docenten en opleiders door het bieden van begrijpelijke en toegankelijke informatie over zaken die ze moeten doen, leren en regelen tijdens de opleiding.
 • ondersteunt het samenwerkingsverband Huisartsopleiding Nederland – opleidingsinstituten, de LOVAH en de LHOV – door voor aios, opleiders, docenten, en stakeholders inzichtelijk te maken hoe de opleiding zich ontwikkelt en wie zich daarmee bezig houden.

Alle informatie die op huisartsopleiding.nl staat is begrijpelijk, toegankelijk en helpt de doelgroep verder.

Content die er wel op komt

Op de website worden content en producten die zijn gebouwd, onderhouden of eigendom zijn van Huisartsopleiding Nederland geplaatst. Alles moet daarbij voldoen aan een duidelijke gebruikersbehoefte. Content mag op de website gepubliceerd worden als:

 • het voldoet aan de hierboven genoemde doelen van de website.
 • het niet al bestaat op huisartsopleiding.nl
 • er aangetoond kan worden aan de hand van statistieken en de experience map dat er met de publicatie van de content wordt voldaan aan een gebruikersbehoefte. Dit houdt in dat een vraag van één iemand zich niet meteen hoeft te vertalen in een stuk content of webpagina.

Content die er niet op komt

Op huisartsopleiding.nl wordt content gepubliceerd over de huisartsopleiding. Toch komt niet alles op de website:

1. Instituutsspecifieke content

Content die per instituut verschilt, wordt gepubliceerd op de website van de instituten.

2. Uitzonderingen en verantwoordingen

De website moet toegankelijk zijn en leesbaar blijven. De betekent dat je niet van alle uitzonderingen of mogelijke vragen die kunnen ontstaan bij een onderwerp ook content maakt. Ook een volledige verantwoording van hoe iets tot stand is gekomen hoort niet op een webpagina thuis. Voor hele specifieke vragen zijn er ook andere kanalen om mensen te helpen, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail. De website moet ze helpen om die andere kanalen te vinden.

3. Content waar anderen meer kennis over hebben

Is er een andere organisatie of website die meer verstand heeft van een onderwerp? Maak dan geen eigen content over dat onderwerp, maar verwijs ernaar.

4. Voldoet niet aan gebruikersbehoeften

Content die niet voldoet aan de doelstellingen van Huisartsopleiding Nederland en waarvan niet kan worden aangetoond dat een van de doelgroepen het nodig heeft, komt niet op de website.

5. Commerciële uitingen

Commerciële uitingen van derde partijen worden niet op de website geplaatst.

6. Content die is verouderd

Content die duidelijk is verouderd doordat er data in staan uit het verleden of wordt gesproken over een situatie of procedure die inmiddels achterhaald is wordt niet geplaatst.

Domeinen

De volgende websites vallen onder de verantwoordelijkheid van Huisartsopleiding Nederland:

 • huisartsopleiding.nl
 • LHK-prof toetsomgeving
 • Sollicitatie-omgeving
 • e-portfolio
 • Mijn HN (extranet) (in de loop van 2021 beschikbaar)