Voorbereiden STARR-interviews

STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Tijdens het STARR-interview wordt je gevraagd om op basis van voorbeeldsituaties uit te leggen hoe je toen hebt gehandeld en hoe je daar nu op terugkijkt.

Competenties

Hieronder geven we een overzicht van de competenties die tijdens de STARR-interviews kunnen worden uitgevraagd. Ze zijn onderverdeeld naar taakgebied. Om je goed voor te bereiden op de interviews is het handig om vooraf na te denken over voorbeelden en situaties die aansluiten bij de gevraagde competenties.

Vakinhoudelijk handelen

  • interpreteert de klacht binnen de context
  • herkent alarmsymptomen en -signalen en handelt acuut, is bekend met evidence-based richtlijnen en onderschrijft het belang

Arts-patiënt communicatie

  • bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op
  • past communicatietechnieken en -middelen doelgericht toe

Samenwerken

  • past samenwerkingsvaardigheden doelgericht toe

Organiseren

  • kan omgaan met druk

Professionaliteit

  • houdt persoonlijke en professionele rollen in evenwicht
  • werkt systematisch en doelbewust aan verbetering van het beroepsmatig functioneren
  • gaat binnen het kader van de beroepsethiek bewust om met voorkomende verschillen in normen en waarden
Vragen en contact

Heb je vragen over solliciteren? Neem dan contact op met:

Team werving, selectie en plaatsing
E-mailsupport@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2820

 

Gerelateerd aan deze pagina