Huisartsopleiding anticipeert op groei, meer huisartsen nodig

25 januari 2023

Er zijn meer huisartsen nodig. Daarvoor moeten meer huisartsen worden opgeleid. De huisartsopleiding is verheugd met het advies dat zij verder mag groeien. Afgelopen week adviseerde het Capaciteitsorgaan aan VWS om het aantal op te leiden huisartsen (aios) aanzienlijk te verhogen van 921 in 2023 naar 1190 in 2024. Rond de zomer besluit VWS over de definitieve opleidingsplekken in 2024.

De laatste jaren is de huisartsopleiding fors gegroeid. Zij groeide van 620 aios in 2010 naar 820 in 2021, bij een gelijk gebleven instroom in de basisopleiding geneeskunde. De huisartsopleiding heeft al jaren een zeer groot aandeel: van alle artsen die na de basisopleiding medisch-specialist willen worden, kiest ruim een derde voor Huisartsgeneeskunde.

De acht huisartsopleidingen zijn positief over verdere groei. Zij hebben de afgelopen jaren bewezen de gevraagde groei met behoud van kwaliteit grotendeels te kunnen realiseren. Er zijn meer dan voldoende opleidingsplekken bij huisartspraktijken in het land. Het curriculum en de onderwijsfaciliteiten worden regelmatig vernieuwd, met als uitgangspunt de veranderingen in de maatschappij, de zorg en de beroepspraktijk. Voor verdere groei zit de uitdaging vooral in het ophogen van de instroom van aios in de opleiding.

Werven van meer nieuwe aios
Met alle landelijke huisartsenorganisaties blijven we – naast de zorgen die er zijn in de huisartsenpraktijken – het belang en de aantrekkelijke kanten van het huisartsenvak onder de aandacht brengen. Zie bijv. het themanummer over huisartsen van Medisch Contact. De universitaire huisartsenvakgroepen proberen in de basisopleiding geneeskunde meer en eerder aandacht te creëren voor het huisartsenvak. Met een landelijke en regionale wervingscampagne proberen we de instroom te bevorderen en de opleidingsplekken verspreid over het land goed te benutten. In deze campagne promoten we het vak en de opleiding.

Doorstroom van jonge basisartsen
Verder wordt met diverse landelijke organisaties gekeken hoe niet alleen het tekort aan huisartsen, maar ook het bredere tekort aan artsen, o.m. gespecialiseerd in jeugd, ouderen en verstandelijk gehandicapten, kan worden aangepakt. De Nederlandse Federatie van UMC’s onderstreept dit belang voor de hele zorg in Nederland in hun persbericht. Ook ondersteunt de huisartsopleiding samen met vele andere belanghebbenden de brief van de SBOH aan de Tweede Kamer waarin wordt opgeroepen tot een vervolgonderzoek naar de doorstroom van jonge basisartsen naar medische vervolgopleidingen buiten het ziekenhuis. Dit om die doorstroom te vergroten en inzicht te krijgen in de achterliggende problematiek.

Meer informatie

Meer informatie via communicatie@huisartsopleiding.nl.