Huisartsopleidingen verwelkomen 332 nieuwe aios

14 november 2023

Wij feliciteren 332 nieuwe aios met hun opleidingsplek bij de huisartsopleiding! Zij namen deel aan de 2e selectie- en plaatsingsronde van dit jaar en starten in maart 2024 met hun opleiding.

  • Uit de 393 sollicitanten werden 336 kandidaten geselecteerd om mee te loten om een opleidingsplek.
  • 1 kandidaat deed voor de tweede keer mee aan de loting. Dat betekent dat in totaal 337 kandidaten meededen aan de loting.
  • Er zijn daarvan 332 kandidaten geplaatst op een locatie van hun eigen voorkeur.
  • 5 kandidaten zijn uitgeloot voor de door hen opgegeven voorkeurslocaties. Zij kunnen binnen 24 maanden een tweede keer meedoen aan de loting.
  • Deze ronde zijn 442 opleidingsplekken aangeboden en zijn 110 plekken onvervuld gebleven. Deze plekken worden aangeboden aan de sollicitanten die uitgeloot zijn.

Alle kandidaten hebben via Huisartsopleiding Nederland bericht gekregen over hun lotingsuitkomst.

Stabiele instroom

We zijn verheugd dat de instroom aan aios bij de huisartsopleiding stabiel is. Nog altijd kiest ruim een derde van de basisartsen ervoor zich te specialiseren tot huisarts. Ook hebben we de afgelopen jaren als samenwerkingsverband laten zien dat we een groeiend aantal opleidingsplekken kunnen bieden. De uitdaging zit nu vooral in het stimuleren van basisartsen om te kiezen voor een vervolgopleiding tot huisarts.

Doel van centrale loting

Het samenwerkingsverband Huisartsopleiding Nederland houdt twee sollicitatierondes per jaar. Geschikte kandidaten loten vervolgens op basis van hun voorkeurslocaties om een opleidingsplek. De loting zorgt ervoor dat zoveel mogelijk opleidingsplekken worden ingevuld, dat nieuwe aios zoveel mogelijk worden verspreid over Nederland én dat elke kandidaat dezelfde kans heeft om op zijn of haar hoogst mogelijke voorkeur geplaatst te worden. Meer over het lotingsysteem lees je op de pagina Plaatsingsprocedure.

Volgende sollicitatieronde

De volgende sollicitatieronde start op 1 december 2023. Wil je mee solliciteren of meer weten over de selectie en plaatsingsprocedure? Ga daarvoor naar de pagina Huisarts worden en volg ons op LinkedIn.