Huisartsopleidingen verwelkomen 380 nieuwe aios

24 mei 2024

Wij feliciteren 380 nieuwe aios met hun opleidingsplek bij de huisartsopleiding! Zij namen deel aan de 1e selectie- en plaatsingsronde van dit jaar en starten in september dit jaar met hun opleiding.

  • Uit de 450 sollicitanten werden 387 kandidaten geselecteerd om mee te loten om een opleidingsplek.
  • 2 kandidaten deden voor de tweede keer mee aan de loting. Dat betekent dat in totaal 389 kandidaten meededen aan de loting.
  • Er zijn daarvan 380 kandidaten geplaatst op een locatie van hun eigen voorkeur.
  • 9 kandidaten zijn uitgeloot voor de door hen opgegeven voorkeurslocaties. Zij kunnen binnen 24 maanden een tweede keer meedoen aan de loting. Tenzij ze al voor de tweede keer deelnamen aan de plaatsingsprocedure.
  • Deze ronde zijn 442 opleidingsplekken aangeboden en zijn 62 plekken onvervuld gebleven. Deze plekken worden aangeboden aan de sollicitanten die uitgeloot zijn.

Alle kandidaten hebben via Huisartsopleiding Nederland bericht gekregen over hun lotingsuitkomst.

Voorzichtige groei van instroom

Nog altijd kiest ruim een derde van de basisartsen ervoor zich te specialiseren tot huisarts. De huidige lotingsuitslag laat een kleine groei zien van instroom aan aios bij de huisartsopleiding. Ook hebben we als samenwerkingsverband de afgelopen jaren laten zien dat we een groeiend aantal opleidingsplekken kunnen bieden. Net als in de vorige ronde zijn er 442 opleidingsplekken geboden, waarvan nu 48 meer zijn vervuld dan in de vorige ronde.

 

Meer specialisten buiten het ziekenhuis

De uitdaging zit nu vooral in het stimuleren van basisartsen om te kiezen voor een vervolgopleiding tot huisarts. En breder: voor een goed functionerende zorg zijn er sowieso meer artsen nodig die hun specialisme buiten het ziekenhuis gaan inzetten. Om deze next level dokters goed voor het voetlicht te brengen, werken de extramurale medische vervolgopleidingen samen: zie hier hoe we dat doen.

Doel van centrale loting

Het samenwerkingsverband Huisartsopleiding Nederland houdt twee sollicitatierondes per jaar. Geschikte kandidaten loten vervolgens op basis van hun voorkeurslocaties om een opleidingsplek. De loting zorgt ervoor dat zoveel mogelijk opleidingsplekken worden ingevuld, dat nieuwe aios zoveel mogelijk worden verspreid over Nederland én dat elke kandidaat dezelfde kans heeft om op zijn of haar hoogst mogelijke voorkeur geplaatst te worden. Meer over het lotingsysteem lees je op de pagina Plaatsingsprocedure.

Volgende sollicitatieronde

Overweeg je om huisarts te worden? De volgende sollicitatieronde is van 1 juni t/m 31 juli 2024, voor de start maart 2025. Ga naar de pagina Huisarts worden en volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van oriëntatieactiviteiten. Zoals bellen of meelopen met huisartsen en aios.