Bevorderen van diversiteit, inclusie en gelijke kansen tijdens de opleiding

Ook bij de huisartsopleiding vinden we het belangrijk om diversiteit, inclusie en gelijke kansen – in het Engels Diversity, Equity and Inclusion afgekort DEI – te bevorderen. We willen er zo voor zorgen dat de huisartsopleiding een plek is waar iedereen zich thuis voelt en waar aios, staf en docenten vanuit verschillende achtergronden van elkaar leren.

Aanpak

Uit dit project zijn op mede op basis van wetenschappelijk onderzoek drie interventies voortgekomen die moeten helpen om diversiteit, inclusie en gelijke kansen binnen de opleiding te bevorderen. De drie interventies  zijn geselecteerd uit een breder pakket vanwege de verwachte effectiviteit en geschiktheid met betrekking tot de behoeften van de organisatie:

  1. DEI-trainingen op maat voor alle betrokkenen.
  2. DEI-ambassadeurs in alle teams.
  3. Meer stem geven aan aios uit minderheidsgroepen.

Leren van elkaar

Het concept van DEI is gebaseerd op de bereidheid om van elkaar te leren. Het implementeren en internaliseren van DEI staat nooit stil. Daarom geeft dit project veel aandacht aan evaluaties en nieuwe inzichten die tijdens de uitvoering naar voren komen. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt om het proces bij te stellen, waardoor de betrokkenheid binnen de organisatie blijft groeien. Hierdoor ontstaat niet alleen voor aios meer ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de opleiding, maar ook voor staf, docenten en opleiders.

Breed gedragen vertrouwen

Dit project is ontwikkeld in co-creatie met vertegenwoordigers van aios, docenten, opleiders en stafleden, en de voortgang wordt continu breed gedeeld met alle betrokkenen. Hierdoor wordt breed gedragen eigenaarschap en betrokkenheid gecreëerd. Vanuit deze brede betrokkenheid ontstaan de beste omstandigheden voor professionele groei en wederzijds leren, waardoor de huisartsopleiding in staat is om artsen op te leiden die effectief zorg dragen voor een diverse populatie in de ruimste zin van het woord.