logo huisartsopleiding nederland

Links

Schola Medica 

Alle aios huisarts- en ouderengeneeskunde volgen in de Schola Medica landelijk centraal onderwijs. Ook zijn er cursussen voor artsen niet in opleiding tot specialist (anios).

 

SBOH

Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH) is de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. De SBOH financiert de opleiding van haar werknemers.

 

LOVAH

De Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) behartigt de belangen van huisartsen in opleiding. Aios huisartsgeneeskunde zijn automatisch lid van deze organisatie.

 

LHV

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigt de belangen van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Leden kunnen bij de LHV terecht voor advies over kwesties waarmee zij in hun praktijkvoering te maken krijgen.

 

LHOV

De Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) is de beroeps- en belangenvereniging voor opleiders huisartsgeneeskunde in Nederland.

 

NHG

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Het is de missie van de NHG een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.

 

NPA

NHG praktijkaccreditering (NPA) is een onafhankelijke accrediteringsorganisatie die de praktijken van huisartsen en verloskundigen toetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg.

 

RGS

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) houdt zich bezig met de uitvoering van de regelgeving inzake de opleidingen, registratie, herregistratie en de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten.