Nieuw onderwijs over praktijkmanagement

5 april 2023

Onder de naam PROFclass voor aios is nieuw en extra onderwijs over praktijkmanagement beschikbaar. Huisartsopleiding Nederland heeft Schola Medica gevraagd de PROFclass voor aios te ontwikkelen. Op 4 april 2023 hebben we het mooie resultaat feestelijk in ontvangst genomen.

overhandiging-praktijkmanagementnderwijs
Boukje Clason (directeur a.i. Schola Medica) overhandigt het nieuwe praktijkmanagementonderwijs aan Rob Dijkstra (portefeuillehouder praktijkmanagement, Huisartsopleiding Nederland)

De huisartsopleiding richt zich op alle aspecten van het huisartsenvak, ook het runnen van een praktijk, samenwerken in de zorg, een gezonde werk-privébalans en visie op het vak van huisarts. Het leren over praktijkmanagement doen we door voornamelijk in de huisartspraktijk op te leiden, waarbij de aios onder supervisie van een huisarts-opleider werkt en leert. Daarnaast is praktijkmanagement sinds 2016 één van de 10 vaste thema’s in het landelijk opleidingsplan van de huisartsgeneeskunde.

Omdat aios behoefte hebben aan verdieping en verbreding van het praktijkmanagementonderwijs, is door Schola Medica in opdracht van Huisartsopleiding Nederland het afgelopen jaar extra praktijkmanagementonderwijs ontwikkeld. Deze uitbreiding heet de PROFclass voor aios.

bijeenkomst 4-3-13

Bij de ontwikkeling waren aios, huisartsopleiders, docenten en andere experts betrokken van Huisartsopleiding Nederland, Schola Medica, LHV, LOVAH, LHOV, VPH, InEen en NHG. De PROFclass staat voor een leven lang leren. De huidige PROFclass voor huisartsen krijgt een update en gaat naadloos aansluiten op de PROFclass voor aios.

De PROFclass voor aios is een blended leerproduct en bestaat uit 6 clusters. Elk cluster is een combinatie van zelfstudie (met een e-learning), praktijkopdrachten, leergesprekvragen en materialen voor terugkomdagonderwijs.

Nieuwsgierig?

Kijk voor meer informatie bij Opleidingsinnovatie.