Nieuwe directeur-bestuurder Huisartsopleiding Nederland

31 augustus 2022

Per 1 september 2022 start Gaico Frieling als directeur-bestuurder van de werkorganisatie van Huisartsopleiding Nederland.
Gaico Frieling is bedrijfskundige/-econoom. Hij heeft ruime ervaring in directiefuncties in het publieke domein en de gezondheidszorg. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Pleyade Arnhem en bij Stichting RIBW Nijmegen & Rivierenland. De afgelopen jaren was Gaico directielid bij het Servicebedrijf van het Radboudumc in Nijmegen.

Gaico Frieling geeft als directeur-bestuurder van Huisartsopleiding Nederland leiding aan de landelijke werkorganisatie van het samenwerkingsverband Huisartsopleiding Nederland. De werkorganisatie ondersteunt de acht huisartsopleidingen en werkt aan het realiseren van de eerder vastgestelde strategische samenwerkingsagenda. Het accent ligt de komende jaren op het faciliteren van de betrokkenen van het samenwerkingsverband bij het behalen van de strategische doelen en het verder optimaliseren van de onderlinge samenwerking. We zien met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met Gaico.

Gaico Frieling

Directeur-bestuurder Huisartsopleiding Nederland
Portretfoto Gaico Frieling