Evaluatie van de opleiding (GEAR)

Een van de manieren waarop de huisartsopleiding werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding is met een periodieke evaluatie. Hiervoor wordt het landelijk kwaliteitsinstrument GEAR gebruikt: Gecombineerde Evaluatie en Auditronde.

Doel

GEAR heeft als belangrijkste doel het bevorderen van de kwaliteit van de opleidingen. Daarnaast stimuleert GEAR de samenwerking tussen de 8 opleidingsinstituten.

Inhoud

Om het kwaliteitsniveau van een instituut inzichtelijk te maken, is binnen GEAR een indeling in 5 domeinen gemaakt. Samen omvatten deze domeinen de meest relevante processen binnen de opleiding. De 3 kerndomeinen Curriculum, Leeromgeving en Toetsing en Beoordeling komen elke auditronde aan de orde. De ondersteunende domeinen Visie & Kwaliteitsbeleid en Organisatie, Management & Medewerkers worden via de gesprekken over de kerndomeinen ge-audit. Academisch niveau was in een eerdere versie van GEAR een apart domein, maar is nu geïntegreerd in de huidige 5 domeinen.

Afbeelding1

Werkwijze

GEAR werkt onder andere door het onderling uitwisselen van good practices. Zo krijgt een instituut goed zicht op zowel goedlopende zaken binnen de opleiding als verbeterpunten. Een auditronde bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Zelfevaluatie door het opleidingsinstituut
  • Reflectieverslag op basis van de zelfevaluatie en de voortgang van de verbeterplannen uit de vorige ronde
  • Audit bij het opleidingsinstituut door het auditteam
  • Mondelinge en schriftelijke rapportage van de bevindingen
  • Lokale en landelijke verbeterplannen
  • Uitwisselen van good practices

Betrokkenen

Iedereen binnen de opleiding is betrokken bij GEAR: aios, (stage)opleiders, ondersteunend personeel, groepsbegeleiders en management. De kwaliteitscoördinator speelt een centrale rol in het monitoren van de processen om de kwaliteit te verbeteren. Het auditteam bestaat uit een aios, opleider en staflid van drie andere opleidingen, aangevuld met een vaste voorzitter en secretaris.

Handboek

Meer informatie over de inhoud en opzet van GEAR vind je in het handboek.

Contact en vragen

Heb je vragen over GEAR? Neem dan contact op met:

Team Onderwijs en Kwaliteit
E-mail: onderwijs@huisartsopleiding.nl