logo huisartsopleiding nederland

De huisartsopleiding

“Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een  duurzame, doelmatige gezondheids­zorg van hoge kwaliteit.”

 

“De huisarts blijft de patiënt zien als een uniek individu, met een eigen context en specifieke noden en behoeften in combinatie met persoon­lijke span­ en draagkracht. Vanuit deze compassie kan de huisarts zijn professio­naliteit en deskundigheid aanwenden om de patiënt ook in de toekomst goede zorg te bieden.”

 

Twee citaten uit de Toekomstvisie 2022 waarin de beroepsgroep, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), in samenwerking met het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) de uitgangspunten en ambities van de huisartsgeneeskunde in Nederland beschreven heeft.

 

Het Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde beschrijft conform het Kaderbesluit CHVG art. B.3.sub 5:

  • De inhoud van de driejarige opleiding tot huisarts.
  • De structuur van de opleiding.
  • De specialisme gebonden competenties.
  • Het Protocol toetsing en beoordeling.
 

Aan het eind van de opleiding moet de aios (arts in opleiding tot specialisme) huisartsgeneeskunde voldoen aan het Competentieprofiel van de huisarts; de competenties waarover de Nederlandse huisarts moet beschikken om de huisartsenzorg, zoals vastgesteld door de beroepsgroep (Aanbod huisartsgeneeskundige zorg), vanuit de huisartsvoorziening uit te voeren. Oftewel: de aios leert het vak uit te oefenen volgens de Kernwaarden Huisartsgeneeskunde (generalistisch, persoonsgericht en continue) en levert een bijdrage aan de kwaliteit daarvan.

 

De vijf uitgangspunten van de huisartsopleiding: 

  • De aios leert vooral in de praktijk.
  • Onderwijs op het opleidingsinstituut ondersteunt het leren in de praktijk.

  • Kritische reflectie, observatie, feedback, toetsing en beoordeling bevorderen het leren van de aios.

  • De opleiding sluit aan op de ontwikkeling en ambities van de individuele aios.

  • Inhoudelijk en didactisch bekwame opleiders en docenten staan garant voor een goede opleiding.

 

In de opleiding staat het opdoen van werkervaring in de opleidingspraktijk en de stages centraal. De opleidingsthema’s van het Landelijk Opleidingsplan geven richting aan de competentieontwikkeling van de aios.

 

In het Protocol toetsing en beoordeling staat de formele regelgeving beschreven waaraan de toetsing en beoordeling van de competentieontwikkeling van de aios volgens het Kaderbesluit CHVG voldoen. De inhoudelijke uitwerking hiervan is beschreven in het Landelijk Toetsplan.

  

Het Landelijk Opleidingsplan is goedgekeurd door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) op 19 november 2016 en gaat in voor de cohorten aios huisartsgeneeskunde die na 1 januari 2017 starten met de opleiding.

 

Het Landelijk Opleidingsplan vervangt het Raamcurriculum (2005). Het Raamcurriculum 2005 blijft met het Protocol toetsing en beoordeling 2011 en het Landelijk Toetsplan 2011 van kracht voor de aios huisartsgeneeskunde die vóór 1 januari 2017 in opleiding zijn.