logo huisartsopleiding nederland

Praktijkmanagement

De aios: 

 

  1. Formuleert een persoonlijke en een praktijkvisie op de huisartsenzorg.
  2. Stelt een verbeterplan op en voert dit uit.
  3. Superviseert individuele praktijkmedewerkers bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen.
  4. Levert een bijdrage aan de patiëntveiligheid door het melden, analyseren en afhandelen van patiëntveiligheidsproblemen.
  5. Heeft inzicht in de financiering en bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk, declareert eigen verrichtingen en adviseert patiënten over de financiële consequenties van een medische behandeling/diagnostiek.
  6. Vertegenwoordigt de opleidingspraktijk voor een specifiek thema in een multidisciplinair overleg.
  7. Stemt de praktijkvoering en informatievoorziening af op de behoeften van de patiëntenpopulatie.

 

Download volledig document:

pdfPraktijkmanagement

 

Bewustzijnsproject

Doelmatige zorgverlening is een belangrijk punt bij dit thema en van het competentiegebied Maatschappelijk handelen uit het Competentieprofiel van de huisarts. Het in 2018 afgeronde Bewustzijnsproject (van het CGS) heeft praktische tools opgeleverd die in de opleiding gebruikt kunnen worden. Zie www.bewustzijnsproject.nl voor de toolbox en overige informatie en ervaringen.