Opleidingsprogramma

De huisartsopleiding is een competentiegerichte medische vervolgopleiding. Het doel van de opleiding is om aios de competenties te laten verwerven die zij nodig hebben om een goede huisarts te kunnen zijn. Als aios maak je je die competenties eigen aan de hand van de opleidingsthema’s. Het leren zelf vindt vooral plaats in de praktijk: de opleidingspraktijk en de stages. Het onderwijs op het instituut tijdens de terugkomdagen is ondersteunend en aanvullend op die praktijk.

Landelijk Opleidingsplan (PDF)

In het huidige Landelijk Opleidingsplan wordt het doel, de structuur en de inhoud van de huisartsopleiding beschreven. Het plan volgt de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en vormt de basis voor het lokaal en individueel opleidingsplan.

Download

Vernieuwd Landelijk Opleidingsplan

Huisartsopleiding Nederland heeft het Landelijk Opleidingsplan van de huisartsopleiding (LOP) vernieuwd. De nieuwe versie wordt momenteel beoordeeld door het CGS.

Lees hier meer over de vernieuwing van het LOP