Opleidingsprogramma

De huisartsopleiding is een competentiegerichte medische vervolgopleiding. Het doel van de opleiding is om aios de competenties te laten verwerven die zij nodig hebben om een goede huisarts te kunnen zijn. Als aios maak je je die competenties eigen aan de hand van de opleidingsthema’s. Het leren zelf vindt vooral plaats in de praktijk: de opleidingspraktijk en de stages. Het onderwijs op het instituut tijdens de terugkomdagen is ondersteunend en aanvullend op die praktijk.

Landelijk Opleidingsplan (PDF)

In het Landelijk Opleidingsplan wordt het doel, de structuur en de inhoud van de huisartsopleiding beschreven. Het plan volgt de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en vormt de basis voor het lokaal en individueel opleidingsplan.

Download

Revisie Landelijk Opleidingsplan

Huisartsopleiding Nederland reviseert het landelijk opleidingsplan (LOP). Om te komen tot een breed gedragen LOP dat onderwijskundig samenhangend en actueel is, zijn we bezig met een ‘cocreatieproces’. Met deze werkwijze sluiten we nauw aan bij de inzichten, behoeften, en taal van de verschillende gebruikers van de opleiding. In 2023 wordt het gereviseerde LOP in gebruik genomen.

Lees meer over de revisie van het LOP