Differentiatie Astma en COPD

Verreweg de meeste patiënten met astma en COPD zijn onder behandeling van een huisarts. Daarnaast zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van astma en COPD. De behoefte aan huisartsen specifieke deskundigheid op het gebied van astma en COPD neemt daardoor toe. Wil jij graag collega’s adviseren, nascholingen geven en verbeter- of samenwerkingsplannen opzetten om zo de kwaliteit van de zorg op een zo hoog mogelijk niveau te brengen? Volg dan de differentiatie astma en COPD.

Inhoud

Tijdens de differentiaties leer je meer over het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van astma- en COPD-patienten. Je weet hoe je op praktijkniveau veranderingen moet doorvoeren om beter voor deze patiënten te kunnen zorgen. Je weet hoe je de deskundigheid van collega’s en medewerkers kunt verbeteren. En leert wetenschappelijke publicaties op het gebied van astma en COPD op waarde te schatten.

Opzet

De differentiatie bestaat uit een stage. Afhankelijk van je eigen leerplan loop je die stage bij een kaderhuisarts astma/COPD, een zorggroep of andere betrokkenen in de ketenzorg.

Waar en wanneer

  • Instituut: huisartsopleiding Radboudumc
  • Locatie: Radboud universitair medisch centrum Afdeling
    Eerstelijnsgeneeskunde
  • Startdatum: de differentiatie start 2 keer per jaar. In maart en in september
  • Planning: de differentiatie vindt plaats aan het begin van de tweede huisartsenstage
  • Aantal deelnemers: maximaal 12

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door de differentiatiecoördinator en een kaderhuisarts expert op het gebied van astma/COPD.

Vragen en contact

Inhoudelijke vragen
Ad van Esch
E-mail: ad.vanesch@radboudumc.nl
Tel: 024 361 5300

Praktische vragen
Radboudumc
E-mail: teamaiosvervolgopleidingen.elg@radboudumc.nl
Tel: 024 361 8181

Gerelateerd aan deze pagina