Differentiatie Diabetes Mellitus

Veel diabeteszorg wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Dat kan ertoe leiden dat je als aios soms minder diabetespatiënten ziet dan je zou willen. Het kan daardoor soms lastig zijn voldoende kennis en ervaring op te doen in diabeteszorg. En dat terwijl het aantal patiënten met diabetes alleen maar toeneemt. Via de differentiatie diabetes mellitus zorg je dat jouw kennis over diabetes up-to-date is en je zonder problemen aan het roer kunt staan van een team praktijkondersteuners.

Inhoud

Tijdens de differentiatie leer je over de nieuwe diabetesmiddelen en hun plaats in de behandeling. Door casusbesprekingen met de kaderhuisarts en de internist ben je in staat ook complexe patiënten te behandelen. In de praktijk leer je welke invloed de ziekte heeft op de partner of het gezin van de patiënt. Je leert welke plek een zorggroep heeft in de diabeteszorg en krijgt inzicht in kwaliteitsbeleid en financiering van diabeteszorg.

Opzet

De differentiatie bestaat uit een combinatie van theorie, stage en leren in de praktijk. Het programma bestaat uit 9 moduledagen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve werkvormen, zoals casuïstiekbespreking en eigen presentaties. Inclusief de tijd die je er thuis aan besteedt, ben je een halve dag per week kwijt met de differentiatie.

Waar en wanneer

  • Instituut: huisartsopleiding UMC Utrecht
  • Locatie: huisartsopleiding UMC Utrecht
  • Looptijd: een jaar
  • Startdatum: de differentiatie start vier keer per jaar. In maart, juni, september en in december
  • Planning: de terugkomdagen worden afwisselend gepland op dinsdag, woensdag en donderdag
  • Aantal deelnemers: minimaal 6

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door de docenten Bertien Hart, Guy Rutten en Frits Cleveringa en enkele andere kaderhuisartsen diabetes en internisten.

Vragen en contact

Guy Rutten
Professor emeritus of Diabetology in Primary Care
E-mail: g.e.h.m.rutten@umcutrecht.nl

Saime Firtina
Algemeen assistent
E-mail: s.firtina@umcutrecht.nl
Tel: 088 756 9756

Gerelateerd aan deze pagina