Differentiatie Spoedzorg

De huisarts speelt een prominente rol in de spoedzorg. Heb jij feeling met spoedzorg en wil je je meer verdiepen in urgentiedenken, triage en de ABCDE-methodiek? En wil je daarnaast dieper ingaan op de wetenschappelijke onderbouwing en effectieve samenwerking binnen de spoedzorgketen? Volg dan de differentiatie Spoedzorg. Dan start jij jouw carrière als huisarts én spoedzorgspecialist met een groot regionaal netwerk.

Inhoud

Tijdens de differentiatie verdiep je je in de vakinhoudelijke, wetenschappelijke en organisatorische aspecten van spoedzorg. Je ontwikkelt jezelf op zowel theoretisch als praktijkvaardig vlak in het leveren van goede spoedzorg. Hierdoor voel je je zelfverzekerd en weet je hoe je in een levensbedreigende situatie adequaat kunt handelen. Het delen van ervaringen met medecursisten blijkt hierin enorm waardevol. Er is een breed aanbod aan interessante colleges op het gebied van spoedzorg, zoals hart- en vaatziekten, palliatieve zorg en kindergeneeskunde. Verder zijn complexe spoedcasuïstiek en Journal Clubs standaard onderwerpen binnen het onderwijs. Het thema ‘Organisatie in de spoedzorg’ geeft je een breed beeld van de spoedzorg, van HAP tot aan zorgverzekeraar. Het doen van stages draagt hieraan bij. Verder krijg je toegang tot digitale studiematerialen en heb je de mogelijkheid om via diverse forums je gedachten uit te wisselen met andere aios over thema’s die op onderwijsdagen worden besproken. Daarnaast ben je in de gelegenheid je bekwaamheid op zelfgekozen terreinen te verdiepen door middel van een eigen leerplan. Met de differentiatie Spoedzorg maak je dus een aanzienlijke verdiepingsslag op de basiskennis die je in de reguliere huisartsopleiding opdoet. Het filmpje hieronder staat in het teken van de ABCDE-methodiek die op één van de onderwijsdagen centraal staat.

Opzet

De differentiatie bestaat uit vijf onderwijsdagen en tien stages specifiek gericht op spoedzorg. De dagen zijn goed te combineren naast de reguliere opleiding, ook voor parttimers. De differentiatie kent daarbij een flexibele opzet met veel ruimte voor eigen invulling, zo kun je ervoor kiezen de differentiatie uit te rollen over het gehele laatste opleidingsjaar.

In het stageprogramma zijn er zes stages die vaststaan: drie diensten op de meldkamer en drie diensten met een Kaderhuisarts Spoedzorg (i.o.).

De overige vier stages mogen naar eigen inzicht worden ingevuld, denk hierbij aan stages bij de SEH en de ambulance (first responder), het doen van extra diensten op de HAP, maar ook een congresbezoek of het volgen van een nascholing behoort tot de mogelijkheden. Met dit pakket vergroot je je bekwaamheid als telefoonarts en bouw je een enorm netwerk op in de regio waar jij woont en/of werkzaam bent. Dit geeft je een mooie basis om je carrière als huisarts mee te starten en word je als alumni van de differentiatie in jouw regio gezien als spoedzorgspecialist.

Opleiders

Ook jouw opleider wordt betrokken bij de differentiatie en jouw leerproces. Zo krijgt de opleider toegang tot het besloten deel van de website om mee te discussiëren op de forums. Daarnaast wordt de opleider uitgenodigd voor de ABCDE-training en het hieraan gekoppelde assessment.

Waar en wanneer

  • Instituut: Huisartsopleiding Erasmus MC
  • Locatie: Twee onderwijsdagen op Schola Medica te Utrecht, twee onderwijsdagen op het Erasmus MC Rotterdam en een onderwijsdag in Breda (HAP-bezoek)
  • Looptijd: 6 maanden
  • Startdatum: de differentiatie start twee keer per jaar. In maart en in september.
  • Planning: de onderwijsdagen vinden altijd plaats op woensdag.
  • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 16

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door een Kaderhuisarts Spoedzorg en expertdocenten.

Vragen en contact

Voor vragen kun je terecht bij:

Miriam Engelhard
E-mail: m.engelhard@erasmusmc.nl
Tel: 010 703 1891

Gerelateerd aan deze pagina