Differentiatie Spoedzorg

De huisarts speelt een prominente rol in spoedzorg. Wil je je extra scholen in urgentiedenken, triage en de ABCDE-methodiek? En je daarnaast verdiepen in de wetenschappelijke onderbouwing van spoedzorg en zorgen dat je effectief kunt samenwerken binnen de spoedzorgketen? Volg dan de differentiatie spoedzorg.

Inhoud

Tijdens de differentiatie leer je meer over de vakinhoudelijke, wetenschappelijke en organisatorische aspecten van spoedzorg. Zo krijg je meer inzicht in zorgverleningsprocessen tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten, de organisatie van de spoedzorgketen en de samenwerking met diverse partners binnen de keten. Door de uitgebreide aandacht voor het vaardighedenonderwijs loop je tevens voorop in het beoefenen van reanimatietechnieken en het toepassen van de ABCDE-methodiek. Verder ben je in de gelegenheid je bekwaamheid op zelfgekozen terreinen te verdiepen door middel van een eigen leerplan.

Opzet

De differentiatie bestaat uit 6 onderwijsdagen, 9 vooraf vastgestelde stagedagen en 6 stagedagen die naar eigen inzicht en behoefte kunnen worden ingevuld en uiteraard specifiek op spoedzorg gericht zijn. Denk hierbij aan stages bij de SEH-afdeling en ambulance (first responder), maar ook het doen van extra diensten op de huisartsenpost. De vooraf vastgestelde stages zijn toegespitst op stages bij de meldkamer, de triagist(e), de telefoonarts en het meelopen met een kaderhuisarts. Deze opzet zorgt voor verdieping en verbreding op de vakinhoud, op de organisatie rondom spoedzorg en op het beleid dat voor spoedzorg is uitgezet. Daarnaast genereer je feedback op je eigen leerdoelen door met verschillende disciplines aan de slag te gaan, anders dan de discipline die je opleider vertegenwoordigt. Ook vergroot je je bekwaamheid als telefoonarts en dit wordt expliciet vermeld op het certificaat én bouw je een netwerk op in de regio waar je gaat werken.

Waar en wanneer

  • Instituut: huisartsopleiding ErasmusMC
  • Locatie: 2 onderwijsdagen worden gegeven bij Schola Medica, de andere dagen bij het ErasmusMC.
  • Looptijd: 6 maanden
  • Startdatum: de differentiatie start twee keer per jaar. In maart en in september
  • Planning: het onderwijs duurt een half jaar. De onderwijsdagen vinden altijd plaats op woensdag.
  • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 16

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door kaderhuisartsen (i.o.) Huisarts en Spoedzorg, expertdocenten en stafdocenten onderzoek en huisartsopleiding.

Vragen en contact

Voor vragen kun je terecht bij:

Miriam Engelhard
E-mail: m.engelhard@erasmusmc.nl
Tel: 010 703 1891

Gerelateerd aan deze pagina