Differentiatie Zorg voor ouderen met complexe problematiek

Ouderen met complexe problematiek zijn ouderen met meerdere gezondheidsproblemen, die elkaar negatief beïnvloeden. Denk aan fysieke, psychische en sociale problemen. Zorg voor deze ouderen schuift steeds meer naar de eerste lijn, omdat ouderen langer thuis blijven wonen. Dat betekent ook dat er meer wordt gevraagd van de huisarts. Via de differentiatie ouderenzorg leer je meer over het leveren van goede zorg aan ouderen, het bevorderen van zelfredzaamheid en over de regiefunctie die de huisarts binnen de ouderenzorg heeft.

Inhoud

De inhoud van de differentiatie vult het onderwijs in de reguliere huisartsenopleiding aan. Tijdens de differentiatie wordt dieper ingegaan op diagnostiek van dementie bij specifieke groepen: migranten, hoogopgeleide ouderen en jonge mensen. Daarnaast is er aandacht voor de samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, casemanagers, de praktijkondersteuner huisarts (POH) ouderenzorg en andere disciplines die zich speciaal met kwetsbare ouderen in de eerste lijn bezighouden. De ontwikkelingen in de ouderenzorg worden besproken en de gevolgen die dit heeft voor de ouderen zelf. Daarnaast richt je je op de rol van de huisarts en hoe jij die ziet en ervaart in de zorg voor ouderen: hoe blijf je dicht bij de wensen van de oudere. Hoe geef je de regiefunctie van de huisarts vorm? Hoe lever je kwalitatief goede zorg en hoe bevorder je de zelfredzaamheid van de ouderen?

Opzet

De differentiatie bestaat uit 5 onderwijsdagen. Daarnaast ga je zelf praktisch aan de slag door een verbeterplan uit te voeren, dat verder gaat dan de grenzen van de opleiderspraktijk. Je volgt ook stages bij disciplines met wie in de zorg voor ouderen wordt samengewerkt. De voortgang van de verbeterplannen wordt elke onderwijsdag besproken. Daarnaast houden de aios zelf presentaties over een onderwerp naar keuze.

Waar en wanneer

  • Instituut: huisartsopleiding LUMC
  • Locatie: de onderwijsdagen worden gegeven bij de huisartsopleiding LUMC. De stages kunnen mogelijk op een andere plek plaatsvinden
  • Looptijd: 6 maanden
  • Startdatum: de differentiatie start 2 keer per jaar. In april en in oktober
  • Aantal deelnemers: maximaal 14

Docenten

De differentiatie wordt gegeven door kaderhuisartsen ouderengeneeskunde Annet Wind en Maaike van Linge – Ham.

Vragen en contact

Myrna Tholens-Stougie
Secretaresse opleiding en nascholing
E-mail: m.tholens@lumc.nl
Tel: 071 526 8656

Gerelateerd aan deze pagina