Actualisatie Landelijk Opleidingsplan

Huisartsopleiding Nederland actualiseert het landelijk opleidingsplan (LOP). Om te komen tot een breed gedragen LOP dat onderwijskundig samenhangend en actueel is, zijn we een ‘cocreatieproces’ gestart. Met deze werkwijze kunnen we nauw aansluiten bij de inzichten, behoeften, en taal van de verschillende gebruikers van de opleiding.

Samenwerken

Bij het gezamenlijk actualiseren van het LOP betrekken we de ervaringen met het huidige LOP en het wetenschappelijk onderzoek van onderwijs in de afgelopen jaren. Onze samenwerkingspartners LOVAH, LHOV en het Concilium leveren hun input. Daarnaast vragen we inbreng van andere gebruikers en belanghebbenden, zoals docenten, alumni en patiënten. Plus externe experts op het gebied van medisch opleiden en werkplekleren.

Inhoud

Inhoudelijk heroriënteren we ons op toetsen & beoordelen en ontwikkelen we een visie op opleiden die past bij de vele ontwikkelingen in de maatschappij, de zorg en specifiek de huisartsgeneeskunde. Daarnaast verdienen sommige didactische onderwerpen meer aandacht, zoals zelfsturing, leven lang leren en veilig opleiden. Maar ook onderwerpen als praktijkorganisatie, duurzaamheid, innovatie en E-health.

Fasen

Het vernieuwingsproces verloopt in fasen. Eerst hebben we in een open inventarisatie bij gebruikers en andere belanghebbenden opgehaald wat zij belangrijk vinden bij de actualisering van het LOP. In de huidige fase, die loopt tot februari 2022, komen we tot een LOP-op-hoofdlijnen. In de laatste fase concretiseren we die hoofdlijnen tot het nieuwe LOP.

Meer informatie of meedenken?

Wil je meer weten of meedenken over de vernieuwing van het landelijk opleidingsplan? Stuur een e-mail naar LOP-project@huisartsopleiding.nl. Via dit adres kun je ook het projectplan en het verslag van de kwartiermakserfase opvragen.