Toekomstbestendig Landelijk Opleidingsplan

Samen met vele deskundigen richt Huisartsopleiding Nederland het Landelijk Opleidingsplan (LOP) momenteel flexibeler in. Zodat we goed kunnen anticiperen op actuele uitdagingen voor huisartsen en actuele thema’s kunnen invlechten, zoals nu duurzaamheid, leefstijl, diversiteit en (digitale) innovaties in de eerstelijnszorg. Hoe bewegen we als opleiding mee? Lees hier meer over de revisie van het LOP.

20210902-huisartsenopleiding-111

Rol van huisarts

De maatschappij en de zorg veranderen in hoog tempo. De huisartsenzorg en het vak veranderen mee. De centrale rol van huisartsen is belangrijker dan ooit, om de zorg voor alle inwoners van ons land goed en betaalbaar te houden.

Huisartsen gaan vanuit die rol nog meer samenwerken met andere zorgprofessionals. Zij gaan steeds meer gebruik maken van nieuwe hulpmiddelen en zich doelgerichter bezig houden met preventie, leefstijl en duurzaamheid. De huisarts blijft zorg op maat leveren, door persoonlijk contact met de patiënt.

Deze rolvervulling vraagt om voldoende, vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen, die de kernwaarden van de beroepsgroep blijven waarmaken: persoonsgericht, medisch generalistisch, continu en gezamenlijk. Huisartsen die zelf richting geven aan het veranderende vak en ervoor zorgen dat het vak haalbaar blijft en voldoening blijft geven.

Het leren vervullen van deze rol, stelt nieuwe eisen aan de opleiding van huisartsen. Hoe richten we de opleiding zo in, dat we huisartsen van de toekomst blijven opleiden? Met deze insteek reviseert de huisartsopleiding het Landelijk Opleidingsplan (LOP).

Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Landelijke Huisartsen Vereniging

Nederlands Huisartsen Genootschap

Samenwerken

Onder de titel ‘revisie LOP’ richten we in samenwerking met vele deskundigen de opleiding flexibeler in.

  • Onze samenwerkingspartners LOVAH, LHOV, LHV en NHG leveren hun input, net als de hoofden en de verschillende coördinatoren van alle opleidingen.
  • Zoveel mogelijk docenten, alumni en patiënten denken mee en we betrekken interne en externe experts op het gebied van medisch opleiden en inhoudelijke thema’s.
  • Daarnaast betrekken we de ervaringen met het huidige LOP en het wetenschappelijk onderzoek van onderwijs van de afgelopen jaren.

Inhoud

Bij de revisie van het Landelijk opleidingsplan blijven het competentieprofiel en inhoudelijke thema’s leidend. Sommige bestaande thema’s, zoals Praktijkmanagement, gaan meer aandacht krijgen.

Binnen de thema’s gaat ook meer plaats komen voor actuele onderwerpen. Zoals interprofessionele samenwerking, diversiteit, duurzaamheid, medisch leiderschap, nieuwe zorgtechnologie en e-health.

Daarnaast verdienen sommige didactische onderwerpen meer aandacht, zoals zelfsturing, leven lang leren, veilig opleiden en interprofessioneel opleiden.

Het huidige LOP blijft nog van kracht totdat de revisie is afgerond en door het CGS bekrachtigd. Zie de fasering van dit project.

Zelfsturing: verantwoord vertrouwen

Met alle oude en nieuwe onderwerpen is dé grote uitdaging om de opleiding, net als het vak zelf, behapbaar en aantrekkelijk te houden. Dat vraagt om keuzes, prioritering en het besef dat de driejarige huisartsopleiding slechts een onderdeel is van een leven lang leren.

Aios krijgen bij het kiezen en prioriteren een belangrijke zelfsturende rol. Zij gaan steeds meer meebepalen welke actuele thema’s ruimte krijgen in de opleiding. De ontwikkeling van deze zelfsturing is een gedeelde verantwoordelijkheid van aios, opleider en docent. Het vraagt, naast heldere kaders en beoordeling, ook om ruimte en vertrouwen.

Vandaar het motto van de revisie van het LOP: verantwoord vertrouwen.

Fasen van revisie Landelijk Opleidingsplan

De revisie van het LOP verloopt in fasen:

  • In de eerste fase (januari – september 2021) hebben we bij gebruikers en andere belanghebbenden geïnventariseerd wat zij belangrijk vinden.
  • Vervolgens zijn we samen tot een ‘LOP-op-hoofdlijnen’ gekomen (september 2021 – februari 2022).
  • In de huidige fase (vanaf februari 2022) werken we de hoofdlijnen uit tot een gereviseerd Landelijk Opleidingsplan. De doorlooptijd van deze fase is ongeveer een jaar.
Nieuwe LOP op hoofdlijnen

Meer achtergrondinformatie, lees je in het LOP op hoofdlijnen.

Download
Meer informatie?

Wil je meer weten over de revisie van het Landelijk Opleidingsplan? Stuur een e-mail naar LOP-project@huisartsopleiding.nl.