Praktijkmanagement

Een goede organisatie in de huisartsenpraktijk komt de patiëntenzorg ten goede. Het thema praktijkmanagement gaat over de huisartsenpraktijk als bedrijf. Binnen dit thema leer je over welke vaardigheden je moet beschikken om een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerend bedrijf.

Rol van de huisarts

Binnen het thema praktijkmanagement staat het concept shared leadership uit het Medical Leadership Competence Framework (MLCF) centraal. Het houdt in dat het tonen van leiderschap niet voorbehouden is aan mensen met een formele leiderschapsrol zoals de praktijkhouder zelf. Maar dat ook praktijkmanagers, praktijkmedewerkers en huisartsen die in dienst zijn bij een huisarts bijdragen aan management en leiderschap.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema praktijkmanagement:

  • Formuleert een persoonlijke en een praktijkvisie op de huisartsenzorg.
  • Stelt een verbeterplan op en voert dit uit.
  • Superviseert individuele praktijkmedewerkers bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen.
  • Levert een bijdrage aan de patiëntveiligheid door het melden, analyseren en afhandelen van patiëntveiligheidsproblemen.
  • Heeft inzicht in de financiering en bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk, declareert eigen verrichtingen en adviseert patiënten over de financiële consequenties van een medische behandeling/diagnostiek.
  • Vertegenwoordigt de opleidingspraktijk voor een specifiek thema in een multidisciplinair overleg.
  • Stemt de praktijkvoering en informatievoorziening af op de behoeften van de patiëntenpopulatie.

Vernieuwing praktijkmanagement

Praktijkmanagement omvat alles wat een huisarts doet voor een goed functionerende huisartspraktijk én voor de organisatie van de zorg. Uit evaluaties van de opleiding blijkt dat zowel aios als huisartsopleiders behoefte hebben aan verdieping en verbreding van het praktijkmanagementonderwijs. We zijn daarom als opleiding al geruime tijd bezig het onderwijsaanbod rondom praktijkmanagement te vernieuwen. Het gaat om zowel een inhoudelijke vernieuwing als een vernieuwing in de aangeboden onderwijsvormen. Het nieuwe onderwijsaanbod voor praktijkmanagement is straks beschikbaar als e-learnings voor zelfstudie, opdrachten en leergesprekken in de opleiderspraktijk van de aios en verdiepingsonderwijs op de verplichte terugkomdag op het instituut.

Doelmatige zorg verlenen

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit, maar ook duur. In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen werkt Maastricht University met het Bewustzijnsproject aan voorbeelden om aios op te leiden in het maken van doelmatige keuzes. Ook binnen de huisartsenpraktijk is doelmatige zorgverlening belangrijk. Kijk voor meer informatie en praktische tools en trainingen waarmee je doelmatig leert denken en werken op www.bewustzijnsproject.nl.

Landelijk Opleidingsplan (PDF)

In het Landelijk Opleidingsplan wordt het doel, de structuur en de inhoud van de huisartsopleiding beschreven. In de bijlages van het plan worden alle thema’s nader toegelicht.

Download

Gerelateerd aan deze pagina