Missie en strategie

Huisartsopleiding Nederland staat voor het samenwerkingsverband tussen de 8 huisartsenopleidingen in Nederland en de landelijke werkorganisatie. Wij zetten ons samen in voor het opleiden van voldoende, vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen voor iedereen in Nederland.

Samenwerkingsverband

Met het samenwerkingsverband zetten we een kwalitatief goede opleiding neer, geven we innovatie vorm en gaan we eenduidig om met de academische uitdagingen die op ons afkomen. We zijn er samen voor verantwoordelijk dat alle huisartsen in Nederland goed worden opgeleid.

Samenwerkingsagenda

De strategische samenwerkingsagenda vormt het hart van het samenwerkingsverband en heeft drie speerpunten:

Samenwerken aan gelijkwaardige hoge kwaliteit
  • Samen borgen van gelijkwaardige kwaliteitseisen
  • Blijvend ontwikkelen van de professionaliteit van opleiders en docenten
  • Samenwerken aan een kwalitatief gelijkwaardige en veilige leeromgeving, ondersteund door onder andere een goede ICT-infrastructuur.
Versterken samenhang en positionering
  • Een versterking van de samenhang in de opleiding tot huisarts
  • Een versterking van de positionering van de opleiding tot huisarts als academische discipline
Verstevigen innovatiekracht
  • Het verstevigen van een landelijk innovatieplatform waar het de opleiding tot huisarts betreft
  • Het bevorderen van innovatie door middel van experimenten en (wetenschappelijk) onderzoek
  • Het verkennen en ontwikkelen van inter-professioneel leren
Strategische_samenwerkingsagenda
Strategische samenwerkingsagenda 2020-2023

In de strategische samenwerkingsagenda lees je wat we met en binnen het samenwerkingsverband in de komende jaren willen bereiken.

Download

Jaarbeeld 2021

In 2021 vierden we dat de huisartsopleiding 50 jaar jong is. We hebben in die 50 jaar een stevig fundament gebouwd waarop we als samenwerkingsverband voortbouwen. In dit jaarbeeld lees je de belangrijkste resultaten die we in 2021 boekten.