Missie en strategie

Huisartsopleiding Nederland staat voor het samenwerkingsverband tussen de 8 huisartsenopleidingen in Nederland en de landelijke werkorganisatie. Samen leiden we de huisarts van morgen op.

De huisarts van morgen

Elke huisarts moet beschikken over de juiste medische kennis en vaardigheden. Maar daarmee alleen ben je er als moderne huisarts niet. Je moet kunnen omgaan met veranderende zorgvragen, de dynamiek van het managen van een praktijk en kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen. Zo kun je als huisarts echt goede zorg verlenen en de inhoud en organisatie van je werk steeds vernieuwen.

Daarom leiden wij huisartsen op die flexibel zijn, veerkracht tonen en zelf de regie over hun werk nemen. Dat doen we door steeds kritisch te kijken naar de inhoud van de opleiding. En er samen voor te zorgen dat de opleiding goed blijft aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij, de veranderende context van het vak en nieuwe uitdagingen waar huisartsen mee te maken krijgen.

Samenwerkingsverband

Met het samenwerkingsverband zetten we een kwalitatief goede opleiding neer, geven we innovatie vorm en gaan we eenduidig om met de academische uitdagingen die op ons afkomen. We zijn er samen voor verantwoordelijk dat alle huisartsen in Nederland goed worden opgeleid.

Samenwerkingsagenda

De strategische samenwerkingsagenda vormt het hart van het samenwerkingsverband en heeft drie speerpunten:

Samenwerken aan gelijkwaardige hoge kwaliteit
  • Samen borgen van gelijkwaardige kwaliteitseisen
  • Blijvend ontwikkelen van de professionaliteit van opleiders en docenten
  • Samenwerken aan een kwalitatief gelijkwaardige en veilige leeromgeving, ondersteund door onder andere een goede ICT-infrastructuur.
Versterken samenhang en positionering
  • Een versterking van de samenhang in de opleiding tot huisarts
  • Een versterking van de positionering van de opleiding tot huisarts als academische discipline
Verstevigen innovatiekracht
  • Het verstevigen van een landelijk innovatieplatform waar het de opleiding tot huisarts betreft
  • Het bevorderen van innovatie door middel van experimenten en (wetenschappelijk) onderzoek
  • Het verkennen en ontwikkelen van inter-professioneel leren
Strategische_samenwerkingsagenda
Strategische samenwerkingsagenda 2020-2023

In de strategische samenwerkingsagenda lees je wat we met en binnen het samenwerkingsverband in de komende jaren willen bereiken.

Download