logo huisartsopleiding nederland

Samenwerking en besturing

Huisartsopleiding Nederland is een samenwerkingsverband. Het samenspel tussen alle betrokken partijen bij de opleiding tot huisarts staat centraal in de besturing. 

 

In ons besturingsmodel ziet u een inhoudelijke opdrachtgevende rol vanuit het opleidingsveld en een meer ondersteunende opdrachtnemende rol voor de landelijke werkorganisatie van Huisartsopleiding Nederland. De LHOV en de LOVAH hebben een sterk inhoudelijke adviesrol wat betreft de gezamenlijke opdrachten. De landelijke werkorganisatie heeft een eigen bestuurder en een onafhankelijke Raad van Toezicht.

 

5