Consultvoeringstoets

De consultvoeringstoets is een praktijkobservatie. Aan de hand van een aantal op video opgenomen consulten met patiënten krijg je feedback over jouw manier van communiceren met patiënten.

Doel en uitvoering

De toets is bedoeld om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten in je eigen consultvoering en daarover constructieve feedback te ontvangen. Op basis daarvan kun je je leerplan waar nodig bijstellen. Consultvoeringstoetsen kunnen met verschillende instrumenten worden uitgevoerd. De MAAS 2.0 en de Korte Praktijkbeoordeling (KPB) worden door alle instituten gebruikt.

Wanneer

De consultvoeringstoetsen vinden in de regel plaats in de eerste en tweede opleidingsperiode in de huisartspraktijk. De toetsen worden georganiseerd door het instituut. Als aios kun je ook zelf het initiatief nemen voor een toets.

Bescherming privacy video-opnames

Voor de consultvoeringstoets wordt een consult opgenomen. Hou daarbij rekening met de privacy van de patiënt. Het opnemen van een consult mag nooit zonder expliciete toestemming van de patiënt gebeuren. In de richtlijn voor consultopnames lees je meer over hoe je voldoet aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij video-opnames van consulten.

Vragen en contact

Heb je vragen over de consultvoeringstoets? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerd aan deze pagina