Korte Vaardigheid Beoordeling (KVB)

De Korte Vaardigheid Beoordeling (KVB) een instrument voor het doen van praktijkobservaties. Het wordt ingevuld na het observeren van een uitgevoerde vaardigheid. Bij de KVB wordt in concrete bewoordingen beschreven wat er wel en niet goed gaat en wordt de ruimte gegeven om daar als aios op te reflecteren.

Doel en uitvoering

Met een KVB wordt het competentiegebied medisch handelen beoordeeld in combinatie met een of meer andere competentiegebieden. Een KVB kan worden ingezet bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of een therapeutische ingreep. Bespreek vooraf welke competentiegebieden beoordeeld worden, maar beperk het aantal gebieden tot 2 of 3. Je opleider noteert na de observatie je niveau van bekwaamheid. Dit helpt je om je groei in vaardigheid te volgen. Alle KVB’s worden verzameld in het e-portfolio.

Wanneer

Het initiatief voor het uitvoeren van een KVB ligt bij de aios. Een KVB kan wordt op elk moment tijdens opleiding gebruikt.

KVB formulier (PDF)

Het formulier voor het invullen van een KVB is terug te vinden in het e-portfolio. Heb je daar geen toegang toe? Dan is een pdf-versie van het formulier ook hieronder te downloaden.

Download
Vragen en contact

Heb je vragen over de KVB? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mail: toetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerd aan deze pagina