Vernieuwd Landelijk Opleidingsplan

25 mei 2023

De huisartsopleiding heeft in cocreatie met vele belanghebbenden een nieuw Landelijk Opleidingsplan ontwikkeld. Het LOP is nog in afwachting van goedkeuring door het CGS, maar in de tussentijd delen we het graag.

Onder het motto Verantwoord Vertrouwen spelen we in dit LOP in op belangrijke veranderingen in de maatschappij en het vak. Zo is dit het eerste LOP waarin diversiteit zo expliciet een rol speelt en dat een belangrijke rol ziet voor de opleiding om in te spelen op actualiteiten rondom duurzaamheid en digitalisering.

Meer ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Nieuw in dit LOP is ook dat we – in lijn met nieuwe onderwijskundige inzichten – meer aandacht besteden aan de huisarts als unieke persoon binnen het vak. Dat is essentieel in een tijd waarin de prangende vraag ‘Hoe houdt de huisarts stand?’ steeds terugkomt. Met meer ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de opleiding wil de huisartsopleiding bijdragen aan toekomstbestendige huisartsen.

Projectteam revisie LOP
Het projectteam revisie LOP

Verantwoord vertrouwen

Deze ruimte kunnen we alleen creëren als we ook dingen loslaten. In co-creatie met aios, docenten, opleiders en allerlei andere betrokkenen hebben we daarom besproken wat echt belangrijk is voor de huisarts van de toekomst en de toekomst van ons vak. De conclusie: Verantwoord vertrouwen is ons motto. Creëren van de beste omstandigheden voor competentiegericht leren is onze basis. En het opleiden van gemotiveerde, vakkundige, verantwoordelijke, adaptieve en daarmee toekomstbestendige huisartsen is onze missie.

LOP_concept_cover
Vernieuwd Landelijk Opleidingsplan (concept) pdf

Het nieuwe Landelijk Opleidingsplan van de huisartsopleiding is een concept waarover het CGS in het voorjaar 2024 besluit.

Download