Korte episode zorg

Het grootste deel van de zorg die een huisarts levert is korte episode zorg. Binnen korte episode zorg vallen de zorgvragen die de huisarts in maximaal drie consulten kan afronden.

Rol van de huisarts

Bij het leveren van korte episode zorg kun je als huisarts gebruikmaken van aanvullende diagnostiek in de eigen praktijk of daarbuiten. Korte episode zorg kan ook worden geleverd door ondersteunend personeel zoals de praktijkassistent.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

De kenmerkende beroepsactiviteiten die horen bij korte episode zorg worden beschouwd als basisactiviteiten van de huisarts. Ze kunnen dan ook binnen alle andere thema’s worden gebruikt. De KBA’s die bij korte episode zorg horen zijn daarom niet uniek voor dit thema:

  • Schat de urgentie van de hulpvraag in en bepaalt de soort verrichting die noodzakelijk is (telefonisch consult, consult of visite).
  • Verheldert de hulpvraag, neemt de anamnese af en voert onderzoek uit.
  • Voert aanvullende diagnostiek uit.
  • Stelt de behandeling en het beleid in, informeert en adviseert.
  • Registreert en codeert.
  • Sluit de episode af door de behandeling en het beleid te evalueren.
  • Neemt de anamnese af aan de telefoon bij een telefonisch consult. Geeft telefonisch voorlichting en advies.
  • Superviseert (telefonische) consulten van de assistente en geeft feedback.

Vaardigheden bij dit thema

Download het Framework voor het aanleren van vaardigheden die bij het thema korte episode zorg horen. In het overzicht zijn per KBA’s de bijbehorende vaardigheden weergegeven.