Palliatieve en terminale zorg

De bevolking wordt ouder, het aantal chronisch zieken neemt toe en veel patiënten willen graag thuis overlijden. Dit heeft als gevolg dat er steeds vaker een beroep op de huisarts zal worden gedaan voor het verlenen van palliatieve en terminale zorg. Om die reden is het een van de 10 thema’s binnen de huisartsopleiding.

Rol van de huisarts

Als huisarts heb je een langdurige relatie met een patiënt, het gezin en de omgeving. Het verlenen en coördineren van zorg bij een naderend levenseinde wordt dan ook vooral gedaan door de huisarts. Het verlenen van dit soort palliatieve en terminale zorg is vaak intensief. Het zijn persoonlijke trajecten waarbij er veel verantwoordelijkheid op de schouders van de individuele huisarts rust. Daarom is het belangrijk om als huisarts je eigen grenzen te kennen op het gebied van specifieke vakinhoudelijke kennis en persoonlijke, psychische of emotionele belasting.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema palliatieve en terminale zorg:

  • Voert een gesprek over het naderend levenseinde.
  • Past beleid aan op basis van de fase waarin de patiënt in de palliatieve fase verkeert: in het bijzonder de overgang van curatieve fase naar de palliatieve fase en de stervensfase.
  • Behandelt de specifieke problemen in de palliatieve / terminale fase.
  • Anticipeert op de vaak complexe problemen en klachten tijdens de palliatieve fase / terminale zorg.
  • Organiseert de palliatieve en terminale zorg, stuurt andere zorgverleners aan en is aanspreekpunt voor de patiënt en zijn omgeving.
  • Verleent zorg aan naasten.
  • Begeleidt een patiënt en diens naasten bij het verlies (rouwverwerking).
  • Voert palliatieve sedatie uit.
  • Voert de wens tot euthanasie uit of draagt deze over in geval van persoonlijke gewetensbezwaren.
  • Levert persoonlijke continuïteit van zorgverlening.

Vaardigheden bij dit thema

Download het Framework voor het aanleren van vaardigheden die bij het thema palliatieve en terminale zorg horen. In het overzicht zijn per KBA de bijbehorende vaardigheden weergegeven.

Gerelateerd aan deze pagina