Spoedeisende zorg

Spoedeisende zorg is zorg die direct verleend moet worden en niet kan wachten tot de volgende dag of het volgende spreekuur. Spoedzorg vindt plaats op de huisartsenpost en binnen kantooruren ook in de huisartspraktijk.

In deze video worden de verschillende rollen die een huisarts heeft op de huisartsenpost toegelicht.

Rol van de huisarts

De huisarts ziet op de huisartsenpost meestal ernstiger en bedreigender aandoeningen dan in de huisartsenpraktijk. Vaak is er een verschil tussen de spoedbeleving van een patiënt en de medische urgentie van de hulpvraag. Het juist inschatten van de urgentie van een aandoening is daarom een belangrijke taak van de huisarts en vaak van groter belang dan het stellen van een juiste diagnose. De huisarts moet als poortwachter daarom een balans vinden tussen het zelf instellen van een behandeling en het verwijzen naar een ziekenhuis. Hiervoor heb je inzicht nodig in de positie, taken en functies van de huisartsgeneeskundige spoedzorg binnen de spoedzorgketen.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema spoedeisende zorg:

 • Stelt het toestandsbeeld vast van een patiënt met acute ziektebeelden met behulp van de ABCDE methode en voert daarbij de noodzakelijke handelingen uit.
 • Handelt getrieerde consulten en visites naar urgentie af.
 • Legt bevindingen, diagnose en beleid vast en draagt deze helder over.
 • Superviseert gedelegeerde taken.
 • Rapporteert voorkomende incidenten en analyseert deze op verbeterpunten in de acute zorgverlening.
 • Bewaakt de vlotte afhandeling van de patiëntenstroom met als doel veilige, doelmatige en overbruggende zorg.
 • Organiseert het medisch beleid in samenwerking met andere (para) medische hulpverleners en mantelzorgers.
 • Handelt visites af conform de regelgeving ten aanzien van spoedritten.
 • Trieert telefonisch, stelt de urgentie vast, bepaalt het medisch beleid en geeft instructies in begrijpelijke taal.
 • Autoriseert binnen de tijdsnorm het handelen van de triage assistent.
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor SEH, ambulance, apotheek, GGZ, thuiszorg en politie.

Vaardigheden bij dit thema

Download het Framework voor het aanleren van vaardigheden die bij het thema spoedeisende zorg horen. In het overzicht zijn per KBA’s de bijbehorende vaardigheden weergegeven.

Leidraad diensten spoedzorg

Een aios zal voornamelijk ervaring op doen met spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avond- nacht- en weekenddiensten op de huisartsenpost. De werkzaamheden op de huisartsenpost zijn te verdelen in verschillende rollen waarvan een aios er drie vervult: consult-, visite- en telefoonarts. Welke verantwoordelijkheden en KBA’s precies bij die rollen horen, waar een aios op wordt beoordeeld en wat er wordt verwacht van opleider en opleidingscoördinator staat beschreven in de Leidraad Diensten Spoedzorg.

Download de leidraad

Toolbox spoedzorg

Voor de huisartsopleiding spoedzorg op de huisartsenpost is een toolbox met informatie en instructiemateriaal ontwikkeld. Opleidingscoördinatoren en managers van posten zijn vrij om de materialen naar eigen inzicht te gebruiken op hun post. De materialen zijn zo gemaakt dat ze ook makkelijk aan te passen zijn voor de eigen situatie.

Gerelateerd aan deze pagina