Zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen

Het bespreken van psychische problematiek is een aanzienlijk deel van het dagelijks werk van een huisarts. Als huisarts behandel je vooral mensen met lichte en/of veel voorkomende psychische klachten en stoornissen. Ook mensen met stabiele chronische GGZ problematiek komen bij de huisarts en worden in sommige gevallen gestructureerd begeleid.

Rol van de huisarts

Als huisarts maak je een inschatting welke problemen je zelf kan behandelen en welke patiënten worden doorverwezen voor intensievere psych(iatr)ische behandeling. Zelf behandel je vooral patiënten met lichte psychische klachten, maar ook patiënten met chronische psychische problematiek. Een goede samenwerking met andere specialismen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is van belang bij de zorg voor dit soort patiënten. Zorg voor patiënten met psychische klachten vraagt daarom om inhoudelijk inzicht in GGZ problematiek en om praktische en organisatorische kennis en vaardigheden.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema psychische klachten:

  • Begeleidt een patiënt met spanningsklachten, overspanning of burn-out.
  • Zet bij een patiënt met angst- en stemmingsklachten /stoornissen de benodigde behandeling in.
  • Diagnosticeert acute psychiatrische stoornissen en zet de benodigde behandeling in.
  • Schat bij suïcidaliteit het gevaar in voor de patiënt en diens omgeving en zet de benodigde hulp in.
  • Motiveert een patiënt met (een verhoogd risico voor) verslavingsgedrag voor passende zorg.
  • Zet bij een patiënt met gevolgen van traumatische gebeurtenissen de benodigde zorg in.
  • Signaleert persoonlijkheidstrekken en –stoornissen, definieert de gevolgen hiervan voor de zorgverlening en adviseert de patiënt om indien nodig passende begeleiding te vinden.
  • Zet bij kinderen met afwijkend gedrag passende diagnostiek en behandeling in.

Vaardigheden bij dit thema

Download het Framework voor het aanleren van vaardigheden die bij het thema psychische klachten horen. In het overzicht zijn per KBA de bijbehorende vaardigheden weergegeven.

Gerelateerd aan deze pagina