De externe stages

In deze dokterstas on tour vertellen aios over hun stages in het tweede jaar van de opleiding.

De dokterstas on tour: een aantal aios vertellen over hun stages in het tweede opleidingsjaar.