Eindhoven | Radboudumc

De huisartsopleiding (VOHA) van het Radboudumc in Eindhoven wil huisartsen opleiden die staan voor goede, doelmatige en toegankelijke zorg. Wij hechten in ons onderwijs veel waarde aan persoonsgerichte zorg, met aandacht voor de context van de patiënt en kwetsbare groepen. We zien je persoonlijke ontwikkeling tot huisarts ook als een pijler van de opleiding. We willen de opleiding daarom zo goed mogelijk aan laten sluiten bij jouw individuele wensen en mogelijkheden als aios. Zo bieden we naast het basisaanbod tal van differentiatiemogelijkheden en onderwijskeuzes voor je persoonlijke werk- en leerbehoeften.

Joep Reijers

In opleiding in Eindhoven

“Ik heb het in Eindhoven erg naar mijn zin. Er is veel eigen inbreng in het onderwijsprogramma. Bovendien zorgt de kleine groep voor een veilige sfeer waarin je alles kunt bespreken.”
aios-eindhoven-radboud

Regionaal onderwijs

De opleidingslocatie in Eindhoven werkt nauw samen met de regio. Zo zijn de opleidingspraktijken en stageplaatsen in Brabant. Ook wordt er voor het onderwijs gebruik gemaakt van de expertise in de omgeving (gastdocenten) en is er op momenten gezamenlijk onderwijs met de huisartsopleiding van Maastricht.

Vestigingsgebied opleiders

Onze opleidingspraktijken zijn gevestigd in de regio Eindhoven. De regio bestrijkt verder het gebied van West-Brabant tot aan Tilburg, de lijn Den Bosch-Veghel-Uden en enkele praktijken in Zuidoost-Brabant. Voor de stageplaats houden we rekening met de afstand tussen jouw woonplaats en de opleidingspraktijk. We kunnen alleen niet een korte reistijd garanderen. De reisafstand wordt namelijk berekend vanaf de grens van onze opleidingsregio. Dit kan betekenen dat je als aios voor je stage soms verder moet reizen. Bij de toewijzing van de stageplaatsen wordt er rekening mee gehouden dat je niet zowel in de eerste als derde huisartsenstage een lange reistijd hebt naar je opleidingspraktijk.

Radboudumc | Eindhoven

Koppelingsprocedure

Een groep van ongeveer zes aios maakt tijdens een speeddate (de carrousel) kennis met een gelijk aantal beschikbare opleiders. De carrouselgroepen worden op basis van woonplaats samengesteld. Na de gesprekken leveren zowel de aios als de opleiders een voorkeurslijst in. Wij hechten grote waarde aan een goede match tussen opleider en aios, dus eenieder ontvangt het best mogelijke koppelingsvoorstel. Hierna is er een nadere kennismaking in de opleiderspraktijk tussen jou en je opleider.

Stages en cursorisch onderwijs

Veel terugkomdagonderwijs vindt grotendeels in Eindhoven plaats. Het cursorisch onderwijs vindt in de eerste huisartsenstage voor ongeveer 90 procent in Eindhoven plaats en in de tweede fase van de opleiding tijdens de GGZ-stage, CCZ-stage en tweede huisartsenstage voor 60 procent. Dit heeft te maken met het keuzeonderwijs in de tweede fase. Het onderwijs tijdens de klinische stage vindt voor alle aios volledig in Nijmegen plaats.

Aios in Eindhoven

"De opleiding brengt me alles wat ik ervan verwachtte."

Lees het interview met Mikal
nijmegen-eindhoven-aios-mikal-praktijk
Vragen en contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Wilma van der Weijden
E-mail: wilma.vanderweijden@radboudumc.nl
Tel: 024 361 8181
Website: huisartsopleiding Radboudumc

Gerelateerd aan deze pagina