Eindhoven | Radboudumc

De huisartsopleiding in Eindhoven is ingebed in de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Als afdeling streven wij naar goede, toegankelijke zorg, dichtbij huis en doelmatig. Wij hechten waarde aan persoonsgerichte zorg, met aandacht voor de context en kwetsbare groepen.

Mark van der Voort

In opleiding in Eindhoven

"Het was even slikken: Eindhoven was mijn 7e keus! Maar het is super. Kleinschalig, vooruitstrevend, je bepaalt zelf wat je wil leren. Bovendien is de zorg in Brabant heel goed georganiseerd."
radboudumc-eindhoven-aios-mark

Vestigingsgebied opleiders

Onze opleiders zijn gevestigd in de regio Eindhoven. De regio bestrijkt ruwweg het gebied van West Brabant tot aan Tilburg, Eindhoven, lijn Den Bosch – Veghel – Uden tot delen van Zuidoost-Brabant. Dit kan betekenen dat aios voor hun stage soms verder moeten reizen. Bij de toewijzing van stageplaatsen wordt er zoveel als mogelijk rekening mee gehouden dat een aios niet zowel in het eerste als derde jaar een lange reistijd heeft naar de praktijk.

Radboudumc | Eindhoven

Koppelingsprocedure

Een groep van ongeveer 6 aios maakt tijdens een carrousel kennis met een gelijk aantal beschikbare opleiders. Vooraf aan de carrousel krijgt de aios het opleidersprofiel van de praktijken toegestuurd, en de opleiders het cv van de aios, zodat een ieder zich kan voorbereiden. Na de gesprekken – die 15 minuten duren – maken zowel de aios als de opleiders een voorkeurslijst. Aan de hand van ieders voorkeur stelt de planner de koppels samen. De aios kan dan kennis maken met de opleider in diens praktijk.

Locatie onderwijs

Het cursorisch onderwijs vindt tijdens de eerste fase van de opleiding grotendeels plaats in Eindhoven. Met uitzondering van landelijk onderwijs en bijzondere trainingen. Tijdens de tweede opleidingsfase vindt iets meer dan de helft van het cursorisch onderwijs plaats in Eindhoven. De terugkomdagen voor de klinische stage vinden volledig in Nijmegen plaats.

Aios in Eindhoven

"De opleiding brengt me alles wat ik ervan verwachtte."

Lees het interview met Mikal
nijmegen-eindhoven-aios-mikal-praktijk
Vragen en contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Wilma van der Weijden
E-mail: wilma.vanderweijden@radboudumc.nl
Tel: 024 361 8181
Website: huisartsopleiding Radboudumc

Gerelateerd aan deze pagina