Nijmegen | Radboudumc

De huisartsopleiding (VOHA) van het Radboudumc in Nijmegen wil huisartsen opleiden die staan voor goede, toegankelijke en doelmatige zorg. Ons onderwijs is gericht op persoonsgerichte zorg, met aandacht voor de context van de patiënt en kwetsbare groepen. Als VOHA willen we de opleiding zo goed mogelijk laten aansluiten bij jouw individuele wensen en mogelijkheden. We bieden daarvoor keuzeonderwijs aan en hebben diverse differentiatiemogelijkheden in het tweede deel van de opleiding. Daarnaast is er ruimte voor een zelf te kiezen praktijkstage of een nascholing buiten het curriculum.

Aios in Nijmegen

“Het is een complete opleiding”

Lees het interview met Mohammed Saadulla
mohammed saadulla

Vestigingsgebied opleiders

Onze huisartsopleiders zijn gevestigd in de regio Nijmegen, Achterhoek en Brabant. Bij de toewijzing van stageplaatsen houden we zoveel mogelijk rekening met de afstand tussen jouw woonplaats en de opleidingspraktijk. Doordat onze regio een groot gebied bestrijkt, moet je helaas rekening houden met reistijd.

nijmegen-eindhoven

Regionaal opleiden

Regionaal opleiden betekent dat je de stages zoveel mogelijk in hetzelfde gebied doet. De huisartsopleiding (VOHA) van het Radboudumc biedt de mogelijkheid om te kiezen voor regionaal opleiden in de Achterhoek en in Brabant. Je doet dan alle stages in de regio en volgt je terugkomdagen in Nijmegen. Met regionaal opleiden kan je proeven van de onderlinge sfeer tussen huisartsen en waarnemers in de regio. Een sfeer waarin artsen elkaar helpen en het vak in de volle breedte wordt uitgeoefend. Ben je geïnteresseerd in regionaal opleiden? Geef dit dan aan als je in opleiding gaat bij Huisartsopleiding Radboudumc.

Koppelingsprocedure

Een groep van ongeveer zes aios maakt tijdens een speeddate (de carrousel) kennis met een gelijk aantal beschikbare opleiders. De carrouselgroepen worden op basis van woonplaats samengesteld. Na de gesprekken geven zowel aios als opleiders hun voorkeur aan. Op basis daarvan ontvang je het best mogelijke koppelingsvoorstel. Hierna vindt een nadere kennismaking in de opleiderspraktijk plaats tussen jou en je opleider.

Stages en cursorisch onderwijs

Het terugkomdagonderwijs vindt plaats in Nijmegen, met uitzondering van landelijk onderwijs of bijzondere trainingen. Dit geldt zowel voor de eerste fase (eerste huisartsenstage en klinische stage) als voor de tweede fase van de opleiding (GGZ-stage, CCZ-stage, tweede huisartsenstage). Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij je individuele leerbehoeften, staat in de tweede fase van de opleiding in de middagen keuze-onderwijs centraal.

Vragen en contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Wilma van der Weijden
E-mail: wilma.vanderweijden@radboudumc.nl
Tel: 024 361 8181
Website: huisartsopleiding Radboudumc

Gerelateerd aan deze pagina