Nijmegen | Radboudumc

De huisartsopleiding (VOHA) van het Radboudumc in Nijmegen wil huisartsen opleiden die staan voor goede, toegankelijke en doelmatige zorg. Wij staan voor onderwijs gericht op persoonsgerichte zorg, met aandacht voor de context van de patiënt en kwetsbare groepen. Als VOHA willen we de opleiding, naast het basisaanbod, zo goed mogelijk laten aansluiten bij jouw individuele wensen en mogelijkheden als aios. We bieden daarvoor keuzeonderwijs aan en hebben diverse differentiatiemogelijkheden in het tweede deel van de opleiding. Daarnaast zijn er dagen beschikbaar voor een zelf te kiezen praktijkstage of een nascholing buiten het curriculum.

Maxime Ariëns

In opleiding in Nijmegen

“Nijmegen is precies wat ik ervan verwachtte. Pluspunten zijn de diversiteit, de laagdrempeligheid en de aandacht voor wie je bent. Zo leer ik mezelf goed kennen en groei ik als persoon en als huisarts.”
aios-radboud

Vestigingsgebied opleiders

Onze huisartsopleiders zijn gevestigd in de regio Nijmegen, Arnhem, Achterhoek en Oost-Brabant. Voor de stageplaats houden we rekening met de afstand tussen jouw woonplaats en de opleidingspraktijk. We kunnen alleen niet een korte reistijd garanderen. De reisafstand wordt namelijk berekend vanaf de grens van onze opleidingsregio. Dit kan betekenen dat aios voor hun stage soms verder moeten reizen. Bij de toewijzing van de stageplaatsen wordt er rekening mee gehouden dat je niet zowel in de eerste als derde huisartsenstage een lange reistijd hebt naar je opleidingspraktijk. Aios die (willen gaan) wonen in de Achterhoek bieden wij de mogelijkheid om alle stages in de Achterhoek te volgen.

Nijmegen | Radboudumc

Koppelingsprocedure

Een groep van ongeveer zes aios maakt tijdens een speeddate (de carrousel) kennis met een gelijk aantal beschikbare opleiders. De carrouselgroepen worden op basis van woonplaats samengesteld. Na de gesprekken leveren zowel de aios als de opleiders een voorkeurslijst in. Wij hechten grote waarde aan een goede match tussen opleider en aios, dus een ieder ontvangt het best mogelijke koppelingsvoorstel. Hierna is er een nadere kennismaking in de opleiderspraktijk tussen jou en je opleider.

Stages en cursorisch onderwijs

Het terugkomdagonderwijs vindt in Nijmegen plaats, met uitzondering van landelijk onderwijs of bijzondere trainingen. Dit geldt zowel voor de eerste fase (eerste huisartsenstage en klinische stage) als voor de tweede fase van de opleiding (GGZ-stage, CCZ-stage, tweede huisartsenstage). Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij je individuele leerbehoeften, staat in de tweede fase van de opleiding in de middagen keuze-onderwijs centraal. De aios van de opleidingslocatie Eindhoven sluiten dan ook aan.

Aios in Nijmegen

"De opleiding is gemoedelijk en breed georiënteerd."

Lees het interview met Esther
nijmegen-aios-esther-simons
Vragen en contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Wilma van der Weijden
E-mail: wilma.vanderweijden@radboudumc.nl
Tel: 024 361 8181
Website: huisartsopleiding Radboudumc

Gerelateerd aan deze pagina