Nijmegen | Radboudumc

Onze huisartsopleiding is ingebed in de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Als afdeling streven wij naar goede, toegankelijke zorg, dichtbij huis en doelmatig. Wij hechten waarde aan persoonsgerichte zorg, met aandacht voor de context en kwetsbare groepen.

Siamak Zahmat

In opleiding in Nijmegen

"Nijmegen is een veilige plek om je te ontwikkelen, met aandacht voor je persoonlijke ontwikkkeling. Er is ook genoeg ruimte voor diversiteit. Ik ben heel tevreden!"
radboudumc-aios-siamak

Vestigingsgebied opleiders

Onze huisartsopleiders zijn gevestigd in de regio Nijmegen, regio Arnhem, Achterhoek en Oost-Brabant. De grens van de opleidingsregio voor Nijmegen is grofweg Deventer in het noorden, Den Bosch in het westen, de lijn Den Bosch-Veghel-Uden in het zuiden en de Achterhoek in het oosten. Dit kan betekenen dat aios voor hun stage soms verder moeten reizen.

Nijmegen | Radboudumc

Koppelingsprocedure

Een groep van ongeveer 6 aios maakt tijdens een carrousel kennis met een gelijk aantal beschikbare opleiders. Vooraf aan de carrousel krijgt de aios het opleidersprofiel van de praktijken toegestuurd, en de opleiders het cv van de aios, zodat een ieder zich kan voorbereiden. Na de gesprekken – die 15 minuten duren – maken zowel de aios als de opleiders een voorkeurslijst. Aan de hand van ieders voorkeur stelt de planner de koppels samen. De aios kan dan kennis maken met de opleider in diens praktijk.

Locatie onderwijs

Het cursorisch onderwijs vindt plaats in Nijmegen op de woensdagen. Met uitzondering van landelijk onderwijs en bijzondere trainingen. Tijdens de tweede opleidingsfase staat keuze-onderwijs centraal in de middagen. Er zullen dan soms ook aios aansluiten van de opleidingslocatie Eindhoven. De terugkomdagen voor de klinische stage vinden volledig in Nijmegen plaats, ook voor de aios vanuit Eindhoven.

Aios in Nijmegen

"De opleiding is gemoedelijk en breed georiënteerd."

Lees het interview met Esther
nijmegen-aios-esther-simons
Vragen en contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Wilma van der Weijden
E-mail: wilma.vanderweijden@radboudumc.nl
Tel: 024 361 8181
Website: huisartsopleiding Radboudumc

Gerelateerd aan deze pagina